Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

Brødrene Dahl med helelektrisk kranbil

Brødrene Dahl har nå investert i sin første helelektriske kranbil. Kranbilen kom på veien i januar og vil blant annet levere til det nye regjeringskvartalet.

Eieren Saint-Gobain har forpliktet hele virksomheten til å være karbonnøytrale innen 2050.

– Transportvirksomheten til Brødrene Dahl skal være utslippsfri innen 2030. For å lykkes med dette, innfører Brødrene Dahl fortløpende kjøretøy med ny energiteknologi, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er blant de første i vår bransje med helelektrisk kranbil. Innenfor Ring 1 og Ring 2 i Oslo møter vi stadig oftere krav om utslippsfri transport. Brødrene Dahl vil levere på dette. Samtidig er dette en naturlig satsing i forhold til bærekraftmålene våre som skal bidra til FNs mål om blant annet å stoppe klimaendringene innen 2030, sier transportsjef Lars Erik Granerud i Brødrene Dahl i meldingen.

Fra 2016 har utfasing av kjøretøy med Euro 4 og Euro 5-motorer pågått.

– Målet om å få hele kjøretøyflåten over på Euro 6 Adblue ble nådd i 2020. Adblue er en liten revolusjon for dieselmotoren som reduserer skadelig utslipp betydelig. Deler av flåten kjører også på biodiesel som har fått en utfordrende, høy pris, heter det i meldingen.

Brødrene Dahl har anskaffet flere elektriske varebiler. I oktober 2021 kom den helelektriske Volvo FE Electric 3-akslete kranbilen med 19 tonnmeter kran og rekkevidde på 200 kilometer. Selskapet samarbeider med operatører om sin logistikkvirksomhet, slik at det er Transportformidlingen A/L som gjør innkjøpet som er støttet av Enova og Brødrene Dahl.

Blant adressene kranbilen vil betjene er det nye regjeringskvartalet.

– Å være på Oslos veier og gater med en utslippsfri kranbil som dette er naturligvis moro og noe vi er stolte av. Erfaringsmessig starter miljøkrav fra markedet i Oslo og inspirerer andre byer. For hvert nye kjøretøy-innkjøp drøfter vi nøye miljøegenskaper i forhold til driftssted, hvor også rekkevidde er et tema. All ny drivstoffteknologi blir nøye vurdert, sier Granerud.