Arne Tangnes fra Brødrene Honningdal AS tok i mot prisen under Byggmann-dagene 2016. Foto: James Attwood, Byggmann.

Brødr. Honningdal ble Årets Byggmann 2015

14. til 17. april ble Byggmann-dagene 2016 avholdt på Holmenkollen Park i Oslo. Dette er Byggmann Gruppen sin årlige medlemssamling, og oppslutningen var rekordhøy. 

Over 200 representanter fra hele landet var samlet til medlemsmøte, faglig påfyll, leverandørmesse og sosialt samvær i tre dager.

Torsdag, som tradisjonelt er konferansedagen med faglige tema på disse samlingene, hadde tett program av eksterne krefter som tok for seg alt fra smarthusløsninger, via motivasjon av Ingebrigt Steen Jensen, til juridiske presiseringer for håndtverkerens hverdag. Fredag fulgte man opp med selve årsmøtet for medlemmene, før man fortsatte med teambuilding i regi av årets sponsorer, Inwido AS, Fåvang Sag og Høvleri AS og Nortett AS. Lørdag var messedag, der leverandørene fikk presentere seg og sine produkter.

- Faglig oppdatering er noe av det viktigste, men vi legger også vekt på den uformelle praten, og å ha det gøy når vi samles slik, sier adm. dir. i Byggmann, Geir Hoff, og viser til både Christer Torjussen som sto for underholdningen på fredags kvelden, og Øyvind Loven som konferansier for en feststemt forsamling under festmiddagen lørdag kveld, der også priser og premier ble delt ut.

Årets Byggmann 2015
- Denne prisen skal henge høyt og gå til gode representanter for kjeden, sa Geir Hoff, før han avslørte at ”Årets Byggmann 2015” ble Brødr. Honningdal AS fra Vestnes i Møre og Romsdal.

Geir Hoff sa i begrunnelsen for kåringen, at prisen for ”Årets Byggmann 2015” i år går til et medlem som raskt har vokst til å bli en stabil leverandør av boliger fra Byggmann, og som har opparbeidet seg et godt rykte i sitt område, både gjennom solid entreprenørskap og gode resultater. 

- Bedriftens lojalitet overfor kjeden er utrolig høy, og de har fra de kom inn som medlem, aktivt tatt i bruk kjedens verktøy og konsepter, og deltatt aktivt på samlinger og arrangementer. Årets vinner er en meget god ambassadør for Byggmann, og som vi er stolte av å ha i kjeden, uttalte han.


Årets Leverandør 2015

Årets leverandør, som kåres av medlemmene og går til leverandører som over lang tid har vist stabil vekst i sine leveranser til kjeden, god kvalitet på sine produkter og holdt en høy servicegrad til medlemmene. I år ble det meget tett i toppen, så tett at det til slutt endte med delt seier mellom Motek AS og Bygg1 Produkter AS. 

- Begge har i en årrekke hatt en høy standing blant medemmene, og fortsetter bare å øke i popularitet, heter det i en pressemelding.

Årets Nykommer 2015

Årets Nykommer er en pris som tildeles nye medlemmer som gjennom sin daglige drift raskt og effektivt tar i bruk de verktøy og systemer som kjeden tilbyr sine medlemmer, og ikke minst er profilering og markedsføring et viktig moment i en slik vurdering.

- "Årets Nykommer 2015” gikk til Gangeskar Bygg AS fra Flatraket i Selje kommune, Sogn og Fjordane, og ble tatt imot av Frank Arne Gangeskar.

Viktig for våre medlemmer

- Byggmann sine årlige medlemssamlinger har gjennom mange år vært en viktig møteplass for medlemmene, leverandører og samarbeidspartnere, og har gitt dem inspirasjon og motivasjon i sitt daglige arbeid. Vi legger mye tid og ressurser i disse samlingene, fordi vi tror at erfaringsutveksling og bidrag fra våre medlemmer på slike arenaer gir eierskap og grunnlag for videre utvikling både for kjede og medlemmer, sier Geir Hoff.

Kjeden teller i dag i over 100 medlemsbedrifter, og er i stadig vekst. 

- Vi opplever stor interesse for å bli medlem i Byggmann, og tror bakgrunnen er at vi blir oppfattet som en seriøs og attraktiv samarbeidspartner med et av de mest komplette medlemstilbudene blant boligkjedene i landet, og at vi kan vise til stabil vekst over mange år, avslutter Geir Hoff.

Fra venstre, Motek AS, representert ved Steinar Kristiansen og Geir Inge Evjen, og Bygg1 Produkter AS, representert ved Kjetil Brune Gjertsen, Kristian Ose Silseth og Jon Anders Dyrkorn. Foto: James Attwood, Byggmann