Brevik Oppvekstsenter

Etter å ha vært i støpeskjeen i mange år har nå Brevik oppvekstsenter i Porsgrunn endelig åpnet, og barnehage, skole og flerbrukshall er i full drift.

Fakta

Sted: Porsgrunn

Prosjekttype: Skole, barnehage og flerbrukshall

Bruttoareal: 5.266 kvadratmeter

Byggherre: Porsgrunn kommune

Generalentreprenør: Tor Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 120 millioner kroner

Arkitekt: Kokkersvold

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Prosjektledelse: WSP Norge

Byggeledelse: Rambøll

Rådgiver: VSO

Underentreprenører og leverandører: Rør: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Kragerø Elektriske l Grunnarbeid og utomhus: Eckholdt l Rivearbeider: AF Decom l Stålkonstruksjoner, platetak og vegger hall: Elektrosveis l Taktekking og radonsperre: Icopal Tak l Blikkenslager: Multifag l Brannsikring: Bygg og Brannsikring Østlandet l Maling og belegg: Skjærgårds-malerne/Måkeredet l Sportsgulv og hallutstyr: Egas Sport l Heis: Kone l Løfte-plattform: Cibes Lift Norge l Dør- og glassfelt i aluminium: Frontal Aluminium l Stålkjernepeler og energibrønner: Sør-Norsk Boring l Prefab betongelementer: Contiga l Lås og beslag: Brann og sikringsservice l Solavskjerming: Umbra Produkter l Himlinger og innvendig tømrerarbeider: GHV l Fasadeplater: Steni l Takstoler: Jatak Alfa Tre l Vinduer: Norgesvinduet l Dører: Swedoor l Trespiler i hall: Woodify

Av forskjellige årsaker har skole- og barnehageprosjektet i Brevik dratt ut i tid, og da barna endelig kunne innta de nye lokalene i midten av september – var det gått over seks år siden man første gang hadde lansert planene om ny barnehage, skole og idrettshall i Brevik.

Den første konkurransen Porsgrunn kommune lyste ut ble avlyst, men 1. mars 2017 startet Tor Entreprenør på byggingen av Brevik oppvekstsenter og flerbrukshallen.

Varierende grunnforhold

Grenland ligger helt i begynnelsen av det geologiske området om kalles Oslofeltet. Derfor er det ofte varierende grunnforhold i hele Grenland, og Furulund i Brevik er intet unntak.

– Flerbrukshallen er fundamentert på fjell hele veien, mens det har vært ganske omfattende peling på opp-vekstsenteret. Der er det fundamentert med stålkjernepeler, forteller prosjektleder Bjørnar Løvstad i Tor Entreprenør til Byggeindustrien.

De fant også fjell et par steder hvor det ikke skulle være fjell, slik at det måtte sprenges på ett av hjørnene til skolebygget. Løvstad påpeker derimot at det var grundige geologiske undersøkelser forut for prosjektet, men at man traff på mer skråfjell enn forventet. Dette ble løst ved å bruke ringborkroner.

Tyskerleir

Den gamle skolen er bygget på restene av en tyskerleir fra krigens dager, og fortsatt er det flere bunkerser som er synlige på den gamle skoletomten. Eiendommens historie skulle også vise seg å bli tema mot slutten av grunn-arbeidene.

– Vi hadde et par peler igjen da en eldre nabo tok kontakt. Han gjorde oss oppmerksom på at det lenge hadde vært hevdet at tyskerne dumpet ammunisjon og granater der vi skulle pele. Da tenkte vi; hva gjør vi nå? I samråd med byggherren fant vi ut at dette var rykter som ikke kunne verifiseres. Vi boret ned de siste rørene, og det gikk bra, smiler Løvstad.

Flerbrukshall

Tomten oppvekstsenteret er bygget på var eiet av det lokale idrettslaget Brevik IL. Som en del av kommunens overtakelse av eiendommen, lovet de å bygge en ny flerbrukshall – som også idrettslaget ville kunne bruke.

Flerbrukshallen er et stålbygg med bærekonstruksjoner av stål i vegger og tak. Den er bygget vegg i vegg med den gamle hallen, altså der den gamle skolegården lå. At hallen ligger i tilknytning til den gamle, betyr at svømmehall og de gamle garderobene blir med videre. I denne delen av hallen har Tor Entreprenør byttet dører, satt inn en løfteplattform og gjort visse brann-tekniske tiltak samt rustet opp de tekniske anleggene, herunder nytt ventilasjonsanlegg.

– I den nye hallen har vi montert en springgrav. Det er en del av gulvet som man kan kjøre opp og ned med “tjukkaser”, slik at fallhøyden for turnere som holder på i hallen blir mindre, forklarer prosjektlederen.

Den nye hallen kan enkelt deles i to, og spilekledning tar vekk mye av romklangen der inne.

Oppvekstsenter

Oppvekstsenteret inneholder både en barnehage dimensjonert for 82 barn på fem avdelinger, og en 1.-7. skole med plass til 200 elever. I tillegg til en stor administrasjonsdel for lærerne. Barnehagen og skolen har for øvrig begge veldig påkostede egne uteområder.

Løvstad forteller om en tradisjonell byggemetode. Bæresystemet er en kombinasjon av plasstøpt betong og stålsøyler, og etasjeskillene er stort sett hulldekker. Fasaden er tradisjonelle klimavegger kledd med Steni-plater utvendig. Eller er det verdt å merke seg at det er vannbåren gulvvarme fra energibrønner som varmer opp begge etasjene i skolebygget.

– Vi har gjort betong- og tømrerarbeidene selv, så dette har vært en stor og viktig jobb for oss. Vi har hatt 27 forskjellige underentreprenører inne, og det har vært opptil 79 mennesker på byggeplassen på det meste. Totalt har det gått med cirka 120.000 timeverk her, og vi har bare registrert to mindre personskader. Den ene medførte fravær på en dag og den andre tre dager – altså ingen alvorlige personskader i prosjektet, forteller prosjektlederen.

Utfordringer

Tor Entreprenør er åpne på at det har vært visse utfordringer rundt prosjektet. Opprinnelig skulle alt stå klart til skolestart i høst, men elevene flyttet ikke inn før i begynnelsen av september – mens barnehagen ble tatt i bruk 20. august.

– Vi hadde opprinnelig en byggetid hvor vi skulle være ferdig 1. juni, og da skulle alt være klart til innflytning – slik at de kunne ta det i bruk 1. august. De viste seg raskt at det ikke gikk fordi vi fikk store utfordringer i prosjektet med manglende arbeidsgrunnlag fra kommunens rådgiver, forteller Løvstad.

Porsgrunn kommune hadde valgt generalentreprise som kontraktsform, og dermed skulle de levere all prosjektering til Tor Entreprenør.

– Men vi manglet tegningsgrunnlag. Vi slet med flerbrukshallen, og skulle slite enda mer med oppvekstsenteret. Det kulminerte i fjor sommer, da var arbeidet i ferd med å stoppe opp. Det hele endte med at vi fikk en fristforlengelse på elleve uker grunnet manglende arbeidsunderlag, forklarer han.

Løvstad roser for øvrig løsningsorienterte samarbeidspartnere, og trekker spesielt frem de tekniske entreprenørene. I tillegg forteller han om et godt samarbeidsklima med Porsgrunn kommune.

En annen utfordring prosjektet fikk var at Nye Veiers stenging av Grenlandsbrua medførte at E18 midlertidig ble lagt på over på Breviksbrua. Dermed fikk byggeplassen en motorvei som nabo i store deler av byggetiden.

– Det har stort sett gått veldig bra. Da vi skulle sprenge ut en ny adkomstvei til oppvekstsenteret mot E18, så måtte vi stenge trafikken. Den sprengningen gjorde vi sent en kveld våren 2017. Vi hadde håpet å få gjort det før trafikken ble lagt om, men det rakk vi ikke, sier han.