Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Brems i veiplanlegging: – Et levelig marked

Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult og styreleder i RIF, tror markedet innenfor samferdsel vil holde seg på et akseptabelt nivå til tross for betydelig lavere aktivitet innen veibygging. Hun advarer samtidig Statens vegvesen mot å stoppe eller utsette igangsatte planprosesser.