Vemork kraftstasjon ved Rjukan i Telemark ble bygd av Norsk Hydro, og sto ferdig i 1911. Under den andre verdenskrig produserte tyskerene tungtvann som de trodde var nødvendig i utviklingen av atombomben. Vinteren 1943 saboterte Kompani Linge tungtvannproduksjonen, men etter kort tid startet tyskerne opp produksjonen igjen. Lokalene huser i dag Norsk Industriarbeidermuseum. Foto: Marianne Løvland / Scanpix

Bravida vant rør- og elektrokontrakt over Tungtvannskjelleren på Rjukan

Bravida har fått både rør- og elektroarbeider på det nye sikrings- og museumsbygget over Tungtvannskjelleren på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork i Telemark.

Det skriver Bravida i en pressemelding mandag.

Bravida signerte onsdag 5. august 2020 kontrakten med Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) for utførelsesentreprise for elektrotekniske og rørtekniske installasjoner, i tillegg til oppgradering av museets renseanlegg og etablering av massedeponi og parkeringsplass.

NIA skal, ifølge pressemeldingen, bygge et sikrings- og museumsbygg over ruinene av Tungtvannskjelleren, åstedet for den mest kjente sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig i Norge.

Foto: Frode Aga

Tungtvannskjelleren var en del av Hydrogenfabrikken på Vemork, tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, bygget i løpet av ni måneder og satt i produksjon i 1929. Hydrogenfabrikken fortsatte med produksjon av hydrogen og tungtvann etter krigen frem til 1971. Fabrikken ble revet ved sprengning i 1977 og området ble dekket til. Hydrogenfabrikken med tungtvannsanlegget sammen med det gamle kraftanlegget på Vemork ble fredet av Riksantikvaren i 2015. Samme år startet utgravingsprosjektet «Jakten på Tungtvannskjelleren», og selve kjelleren ble funnet omtrent intakt høsten 2017.

Bravidas leveranse består av nytt sanitæranlegg, varmeanlegg og elektrotekniske installasjoner med lysanlegg og heiser, i tillegg til energibrønner, væske/vann-varmepumpe og elektrokjele samt øvrig utstyr til forsyning av byggets varmeanlegg. Energibrønnene skal også brukes til frikjøling av byggets ventilasjonsluft.

Byggestart for det nye sikrings- og museumsbygget var mandag 3. august, og det skal stå ferdig i slutten av september 2021. Samlet kontraktssum for Bravida er i underkant av åtte millioner kroner.

– Dette er et svært spennende og historisk prosjekt som vi gleder oss veldig til å jobbe med. Vi har ikke levert mange tilsvarende prosjekter, men oppdraget passer godt for vår kompetanse som en totalteknisk leverandør og blir et samarbeid mellom avdelingene våre på Notodden og Skien, sier Frode Heimark, avdelingsleder for Bravidas avdeling i Skien.