Bravida overtar Eide og Hauge AS

Bravida Oslo og Akershus AS har overtatt det meste av virksomheten i det Oslo-baserte selskapet Eide og Hauge AS som i 2001 hadde en omsetning på ca. 75 millioner kroner. Overtakelsen av 70 fagpersoner innenfor elektro, rør og ventilasjon, samt noe materiell, vil bidra til å styrke Bravidas kapasitet på disse områdene i Oslo.

Avtalen mellom Bravida Oslo og Akershus AS og Eide og Hauge AS innebærer overtakelse av 70 medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring innenfor elektro, rør og ventilasjon. Avtalen innebærer også overtakelse av mindre varelager, samt tilhørende utstyr som leasede tjenestebiler. Bravida overtar en ordrereserve på ca. 50 millioner kroner og derved Eide og Hauges forpliktelser overfor kundene. - Etter å ha brukt mye kapasitet på store prosjekt som Fornebu retter vi nå økt fokus mot bedrifts- og eiendomsmarkedet for tekniske løsninger, service og drift. Her utgjør elektro, rør og ventilasjon en del av Bravidas totalkonsept, sier Erik Sikkeland, adm. direktør i Bravida Oslo og Akershus. Han fremholder at 70 nye medarbeidere med lang erfaring på serviceområdet utgjør et kjærkomment tilskudd til denne satsningen. Selskapet Eide og Hauge AS ble opprettet på 30-tallet som rørleggerbedrift og har gjennom vekst frem til i dag utvidet virksomheten til å omfatte elektro, rør og ventilasjon. Brorparten av dagens personell, samt lederne i Eide og Hauge AS, blir værende i virksomheten.