Bravida: Norsk virksomhet trekker ned

Bravida oppnådde et driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) på 62 mill NOK i første kvartal 2002, mot 104 mill NOK i samme periode i fjor. Dette gir en driftsmargin (EBITA) på 2,3 prosent mot 3,9 i første kvartal i fjor.

Konsernets omsetning var 2 683 mill NOK i 1. kvartal, en vekst på 31 mill NOK målt mot samme periode i fjor. Både svensk og dansk virksomhet viste tilfredsstillende utvikling. Det svekkede resultatet skyldes i all hovedsak nedgang i driftsinntekter i den norske virksomheten. Nedbemanning i Norge Reduksjonen i driftsinntekter i Norge skyldes reduserte investeringer i telecom-sektoren, noe vi selvfølgelig må tilpasse oss. I Sverige fortsetter fremgangen, og den danske virksomheten leverer som forventet, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen i Bravida. Arbeidet med å tilpasse virksomheten til markedet er en kontinuerlig prosess som i denne omgang først og fremst vil innebære nedbemanninger i den norske virksomheten, med ca. 400 årsverk. Oslo Børs Det bekreftes at konsernet vil søke om notering ved Oslo Børs. Det er en totalvurdering basert på innspill fra våre rådgivere som ligger til grunn for valget av Oslo Børs, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen. Bravida har et nordisk perspektiv for sin virksomhet, og selskapet er i dag tungt representert i Norge og Sverige, samt med noe virksomhet i Danmark. Vi har ambisjoner om å tiltrekke oss norske, svenske og internasjonale investorer, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen i Bravida. Tidplanen for børsnotering er som tidligere annonsert innen første halvår 2003.