Bravida med bredbånd til Oppland

Oppland fylkeskommune har inngått en rammeavtale med Bravida SørØst om leveranse av tjenester og utstyr ved implementering av en ny bredbåndsløsning mellom virksomhetene i fylkeskommunen. Avtalen gir også mulighet for samordning og tilknytning til bredbåndskommunikasjon for fylkeskommunens samarbeidspartnere i ulike sammenhenger.

Bravida er gjennom denne avtalen valgt til fylkeskommunens samarbeidspartner sammen med Telenor Business Solutions på implementering- og utstyrleveranser av bredbåndskommunikasjonsløsning for hele fylkeskommunen. - Vi er stolte av å være valgt til samarbeidspartner for en stor og viktig kunde som Oppland fylkeskommune. Kartlegging og utforming av en ny løsningfor fylkeskommunen blir en spennende utfordring for vår avdeling på Lillehammer somgjennom flere år har opparbeidet seg unik kompetanseinnen leveranse og drift av kommunikasjons- og bredbåndsløsninger. Bravidas andel av kontrakten har en verdi på ca. 1,5 mill etter vår vurdering, sier Geir Nilsson, regionsdirektør for Hedmark og Oppland i Bravida SørØst. I kontrakten inngår et forprosjekt som skal kartlegge og avdekke tekniske behov ved alle fylkeskommunale virksomheter, samt nødvendige endringer i fylkets interne nettverk. Avtalen inkluderer tekniske tjenester, vedlikehold og prosjektledelse, samt levering av produkter. - For fylkeskommunen har det vært helt avgjørende ved valg av samarbeidspartner at våre leverandører skal være aktive pådrivere og samarbeidspartnere for å sikre bredbåndsutbyggingen til det offentlige og næringslivet i hele fylket.Bravida SørØst vil sammen med Telenor Business Solutions kunne bidra med å realisere dette, sier Petter Kolstad, IKT-leder i Oppland fylkeskommune. Avtalen gir også mulighet for samordning og tilknytning til bredbåndskommunikasjon for fylkeskommunens samarbeidspartnere i ulike prosjekter. Samtlige videregående skoler i Oppland har i dag minimum 2 MB kapasitet til blant annet Internettbruk. Den nye løsningen planlegges i første omgang til å bygges ut videre med kapasiteter opp til 10 MB. Det vil si en oppgradering av nettverket som eksisterer i dag i tillegg til tilknytning av nye virksomheter. Totalt vil det være tilknyttet ca. 60-70 forskjellige virksomheter med tilhørighet til Oppland fylkeskommune i løpet av 2002.