Stålprofilen 2020 gikk til Nils Erik Forsén (til venstre) og Inge Lotsberg. Foto: Norsk Stålforbund

Bransjeveteraner mottok Stålprofilen

Nils Erik Forsén og Inge Lotsberg mottok Stålprofilen, stålbyggebransjens egen hederspris, denne uken.

Prisutdelingen foregikk under Ståldagsbanketten, en del av Norsk Ståldag, som ble arrangert torsdag denne uken på Grand Hotel i Oslo.

Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns.

Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo.

Nils Erik Forsén er rådgivende ingeniør i eget firma, Strandfors AS. Han har i mange år vært faglig leder i Multiconsult og professor II ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og er en erfaren doktoringeniør innen brann- og byggeteknikk, med spesiell kunnskap om konstruksjoner i stål. Han har erfaring fra prosjektering av flere norske signalbygg, samt en rekke spesialoppdrag innen brannteknikk, herunder rådgivning i utarbeidelse av tekniske forskrifter. Dessuten har han bidratt i utviklingen av prosjekteringsstandarder.

Inge Lotsberg er ingeniør i DNV GL, og har, ifølge pressemeldingen fra Norsk Stålforbund, vært en meget viktig ressursperson innen stålkonstruksjoner i Norge i hele sin yrkeskarriere. Han har blant annet hatt utmatting som sitt spesialområde, og har aktivt bidratt til å veilede og løse oppgaver innen dette feltet i en årrekke både i sitt arbeide på DNV GL og i andre fora. Han har vært med i komitearbeid for utvikling av regelverk og standarder både i Norge og internasjonalt. I sin karriere har han utgitt flere lærebøker og over 130 internasjonale vitenskapelige publikasjoner. Han har jevnlig vært foreleser på stålkursene til NFS.