Vedtaket Miljødirektoratet kom med rett før jul innebærer at Nye Veier ikke kan krysse Lågen med en bru på cirka 540 meter. Nå er det svært usikkert hva som skjer med det byggeklare E6-prosjektet mellom Roterud og Storhove i Innlandet.

Vedtaket Miljødirektoratet kom med rett før jul innebærer at Nye Veier ikke kan krysse Lågen med en bru på cirka 540 meter. Nå er det svært usikkert hva som skjer med det byggeklare E6-prosjektet mellom Roterud og Storhove i Innlandet.

Illustrasjon: Nye Veier.

Bransjesjef om stoppen av Nye Veiers E6-prosjekt: – Uholdbart

EBA-sjef Heikki Eidsvoll Holmås er svært kritisk til at Nye Veier og AF Gruppens milliardprosjekt i Innlandet ble stanset rett før byggingen av veien skulle starte.