– Det er viktig at vi setter oss ned og ser på hvordan vi kan håndtere denne situasjonen på en klokest mulig måte, sa Stein Windfeldt, direktør for utvikling og strategi EBA, under innledningen av torsdagens webinar.

– Det er viktig at vi setter oss ned og ser på hvordan vi kan håndtere denne situasjonen på en klokest mulig måte, sa Stein Windfeldt, direktør for utvikling og strategi EBA, under innledningen av torsdagens webinar.

Bransjedirektør om markedssituasjonen: – Treffes vi av den «perfekte stormen»?

Den krevende situasjonen bransjen står i og hvordan offentlige bestillere kan sikre mest mulig forutsigbarhet i nye og pågående konkurranser, sto på agendaen da EBA holdt et webinar om hvilken betydning krigen i Ukraina har for offentlige kontrakter.