- Brannsikkerheten i omsorgsboliger må økes

Hvordan kan brannsikkerheten økes i boliger for personer for pleie- og omsorgsbehov? Dette er hovedteamet for fagseminaret Sikrere bygg for alle. I november skal det holdes 10 seminarer rundt i landet.

En fersk undersøkelse viser at nær halvparten av landets kommuner har omsorgsboliger uten tilfredsstillende brannsikkerhet. Manglene er i første rekke knyttet til rømningsmuligheter i tilfelle brann. Bygninger som var bra ved oppføringstidspunktet kan over tid bli dårlige for personer som ikke lenger kan rømme ved egen hjelp. Fagseminarene retter seg mot kommunenes rådmenn sammen med ledere av sosial- og helsemyndigheter, plan- og bygningsmyndigheter, brannvesen og bygningsforvaltere. Seminarene vil gi kunnskap om hvordan kommunene kan etablere en bedre brannsikkerhet i boliger for personer med pleie- og omsorgsbehov. Sikrere bygg for alle arrangeres i samarbeid mellom Statens bygningstekniske etat (BE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF). Mange har allerede meldt seg på for å få mer kunnskap om hvordan brannsikkerheten i denne bygningsmassen kan rustes opp, men det er fortsatt ledige plasser på alle arrangørsteder. Det siste seminaret holdes i Tromsø 25. november.