Brann Stadion

På Brann Stadion i Bergen har Constructa Entreprenør ført opp en ny tribune med 3.729 sitteplasser og 687 ståplasser og et studentbygg med 288 boenheter.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, studentboliger og tribune

Kontraktssum uten merverdiavgift: 210 millioner kroner

Bruttoareal hybelbygg: Cirka 8.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Brann Stadion

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: Og Arkitekter (nå del av Holon)

Hovedrådgiver og landskapsarkitekt: Multiconsult

Byggherreombud: Erstad & Lekven

Brannrådgiver: Konsepta

Tredjeparts kontroll: NODE rådgivende ingeniører

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeider: Byggmesteren Vest l Rivning: Rivenes l Anleggsgartner: Svein Boasson l Betongarbeid: Stoltz Entreprenør l Betongelementer: Nobi Voss l Stålarbeid: Smi Mekanisk og Metacon l Lettakelementer: Lett-Tak Systemer l Takplater tribune: Klareplater l Glassfasader: John Holvik l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l SD-anlegg og banevarmeanlegg: EM Systemer l Sanitær, varme, sprinkler: Anders O Grevstad l Elektro: Thunestvedt l Ventilasjon: GK Inneklima l Lysberegner: Glamox l Baderomskabiner: Part Construction l Heiser: Scan Heis l Brannsikring: Firesafe l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Kjøkken: Norema l Stadion-belysning: Musco Lighting l Adgangskontroll: Stanley Security l Takplater, innvendige Parocelementer, beslagsarbeider: Fasade & Byggservice l Taktekking: Protan Entreprenør l Oppmåling: Anko l Avfallssystemer: Envac Norge l Fundamentering: FAS l Blikkenslager: Andersen & Dingsør l Utvendig VA-anlegg: Kaliber

Utbyggingen gir ifølge SK Branns nettside bedre fasiliteter for publikum (spesielt for bevegelseshemmede publikummere), et mer intimt stadion, bedre akustikk, bedre sikkerhet og forbedret økonomi.

210 millioner kroner

Utbyggingen er tegnet av Og Arkitekter (nå en del av Holon) og ført opp i en totalentreprise. Constructa Entreprenør har forholdt seg til Brann Stadion som byggherre. Brann Stadion har senere solgt studentboligdelen til Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen). Studentboligdelen har et samlet areal på cirka 8.000 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 210 millioner kroner, uten merverdiavgift. Det var byggestart i februar 2018, og tribunen ble tatt i bruk til seriestart i mars i år og hyblene i begynnelsen av august.

3.729 sitteplasser

Anleggsleder Hans Økland i Constructa Entreprenør sier at den største utfordringen i prosjektet var tøff fremdrift. Constructa Entreprenør praktiserte BIM under prosjektering og oppføring. Fra Constructa Entreprenør har Trond Rutle vært fagansvarlig og Jens Renslo Totland prosjektingeniør.

Den nye tribunen (Fjordkraft-tribunen) ligger mot sør og har fått 3.729 seter og 687 ståplasser (øverst). I bakkant av tribunen er det et eget rom for Brann-seniorene og rom for utviklingsavdelingen. Fjordkrafts logo har normalt hvit skrift på oransje bunn, men for å unngå fargelikhet med en fotballklubb litt lenger nord på Vestlandet valgte man å ha oransje skrift på hvit bunn på Fjordkraft-bannerne over tribunen.

I bakkant av tribunen er det tre etasjer med totalt 288 studentboliger (235 hybler på cirka 15 kvadratmeter og 53 leiligheter fra 22 kvadratmeter og oppover). Alle enhetene har egne bad. Noen av enhetene har vinduer som vender mot stadion, men disse blir mørklagt med screens under kamper. Studentene har tilgang til felles oppholdsrom med kjøkken, TV og sofaer og til et sykkelrom. Fra Brann Stadion er det kort gangavstand til bybanestopp (kalt Brann Stadion), Høyskolen på Vestlandet og Haukeland universitetssykehus.

Kvartalsstruktur

Sivilarkitekt Lasse Bøyum Nøstvold i Og Arkitekter forteller at et stadionanlegg vil alltid være areal- og volumkrevende i relasjon til den omkringliggende bebyggelse, og at Brann Stadion slik det fremstår i dag er dominerende i både volum og uttrykk.

– Vi har ikke hatt muligheten til å utforme et nytt og helhetlig stadionanlegg med tilhørende næringsvirksomhet fra grunnen. Vi har derfor måtte forholde oss til virkeligheten, med en historisk sammensatt bygningsmasse som har blitt til over lang tid, og i takt med behov for økt kapasitet og innenfor de mulige økonomiske rammer, sier Nøstvold.

Anlegget er nå utvidet med å inneholde i underkant av 300 studentboliger. Disse er plassert på anleggets langside mot sør, og i hjørnene mot sør-vest og sør-øst.

– Dette gav oss noen designmessige utfordringer. Hvordan kan vi legge til rette for et godt og trivelig bomiljø i en bygningsmasse som i utgangspunktet var ment å inneholde sportsarena og næringsvirksomhet? Ser vi på det umiddelbare nærområdet, ser vi at stadion er omkranset av boligbygg. Denne boligmassen varierer i størrelse og omfang. Rett vest for Stadion finner vi Leif Grungs selvbyggerkoloni på Nymark fra 1923. Vi kan si at deler av denne danner en kvartalsstruktur med lukkede fasader mot Roald Amundsens vei på lik linje som Stadion danner en kvartalsstruktur og har lukkede fasader mot Idrettsveien. Det vi synes var spesielt interessant å legge merke til, var den spennende diversiteten internt i selvbygger kolonien. Selv om husene er like, har beboere likevel satt sitt særpreg på husene, sier Nøstvold.

Den nye tribunen med boligdelen, er utformet som bygg i bygget.

– Vi har videreført Brann Stadions mørke fasade, men vi har introdusert et nytt element. Ut av den mørke fasaden, stadion, kommer boligdelen. Denne har fått sitt eget uttrykk uavhengig av stadionbygningen. Vi kan her se artikulerte deler med varierende uttrykk på to nivåer. Det første og viktigste temaet relaterer seg til punkthusbebyggelsen rett sør og øst for Brann stadion. Vi har tatt opp volum og format, og speilet disse i deler av den nye boligfasaden. Det andre nivå er hentet fra Grungs selvbyggerkoloni rett vest for stadion. Boligene her er i utgangspunktet like, men hver bolig har likevel blitt helt unik. Vi har hentet inspirasjon fra denne variasjonen, og reflektert den i underinndelingen av boligdelen på Brann stadion. Bygget er i hovedtema utført med Steni Color fasadeplater med varierende glansgrad, og glass/aluminiumsprofiler ved innganger og trappeløp i fasaden, sier Nøstvold.

150 meter langt

Grunnen består dels av fjell og dels av løsmasser. Omtrent halve bygget står på cirka 300 stålkjernepeler som i snitt er fem meter dype.

Bygget er cirka 150 meter langt og har buede ender. Bærekonstruksjonen er i stål og hulldekker, med plasstøpte sjakter. Det er lettak over hybeldelen og ståltak av gitterdragere og bjelker over tribunedel, med klare polykarbonatplater for å slippe inn mest mulig lys. Hybeldelen har hvit platekledning mot Idrettsveien og svarte plater mot Stadion. Det er glassfasader i trappehusene mot Idrettsveien.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 350 millimeter i taket over hybeldelen. Vinduer har en U-verdi på 0,8. Platekledning og aluminiumsbeslåtte vinduer gir et vedlikeholdsvennlig bygg. Både hybeldel og tribune har universell utforming med heiser og trinnfri tilkomst. Hele bygget er sprinklet. Det er nedkast til søppelsug utenfor hybeldelen, med bunntømte containere.

150 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.

Fjernvarme

Både tribune og hybeldel er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på fjernvarme og skjer med radiatorer i hybler og vannbåren gulvvarme i gymnastikksal og garderober. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.


Flere prosjekter