Bragernes kvartal

En felles takterrasse på cirka 1000 kvadratmeter har utsikt over store deler av Drammen. Foto: Vestaksen EiendomFoto: Vestaksen EiendomFoto: Vestaksen EiendomFoto: Vestaksen EiendomFoto Vestaksen EiendomFoto Vestaksen Eiendom

Med Bragernes kvartal har Drammen fått en tilvekst på 125 nye boliger midt i hjertet av byen. Prosjektet kombinerer en urban boform med en rekke grønne kvaliteter, blant annet felles tak-hage og atriumspark.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Boliger

Bruttoareal: 20 200 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 317 millioner kroner

Byggherre: Vestaksen Eiendom

Byggeleder og KU: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt og landskapsarkitekt: Link Arkitektur

Rådgivere: RIB: Will Arentz lRIBr: Firesafe l RIAku: Asplan Viak l RIVA: Rambøll l RIE: Krøderen Elektro l RIV: Norconsult l Uavhengig kontroll: Takstforum l Grunnundersøkelser, miljøtekniske undersøkelser, geoteknisk prosjektering av sikringskonstruksjoner og fundamentering, kontroll med utførelse av grunnarbeider: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Betongelementer: Elementsalg l Stikking: Stener Sørensen l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Rørlegger: Oras l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Elektro: Krøderen Elektro l Heis: Otis l Armeringslegging: Pol Betong l Innredninger: Studio Sigdal Drammen l Vinduer:
Norgesvinduet l Dører: Swedoor l Taktekker: IcopalTak l Fasader: Mjøndalen Mur og Puss l Blikkenslager: Buskerud Blikk l Maler: Malermester Buer l Innglassing og glassrekkverk: Sagstuen l Glassfasader: Profilteam l Trapperekkverk: Stokke Stål l Porter: Norport l Himlinger: Bærum Byggmontering l Låsesmed: Dormakaba l Flislegger: Mur og Flisarbeid l Parkett: Bo Andren l Solavskjerming: Nerligruppen

I Drammen sentrum, et steinkast fra Bragernes torg, har Veidekke Entre-prenør bygget Bragernes kvartal for Vestaksen Eiendom i en totalentreprise. Boligprosjektet består av 125 leiligheter og næringslokaler på gateplan. Prosjektet er tegnet av Link Arkitektur, som også har stått for landskapsdelen med utomhusarealer på bakkeplan og på tak.

Fordelt på tre sammenhengende bygg over seks og syv etasjer utgjør Bragernes kvartal vel 20.000 kvadratmeter. Leilighetene er fra 52 til 132 kvad-ratmeter og er bygget i to trinn. De første 47 leilighetene samt nærings-seksjoner og parkeringskjeller ble over-levert sommeren 2018, deretter et mellomtrinn på seks leiligheter og de siste 72 overleveres i januar 2019.

Til prosjektet hører også bilpool, gjesteleilighet og hobbyrom til felles bruk for beboerne. På taket er det en stor felles takhage på cirka tusen kvadrat-meter, og én etasje over handelsetasjen er det etablert et indre gårdsrom utformet som en grønn park som mange av leilighetene vender mot og er tilknyttet via heiser og trapper.

Krevende grunnforhold

Entreprenøren satte i gang arbeidene i januar 2016, og etter temmelig nøyaktig tre år er prosjektet ferdigstilt.

– Tomta var et gammelt hullete kvartal, som besto av gamle næringsbygg og en parkeringsplass. Rivejobben var en del av totalentreprisen, sier prosjektleder Morten Hoff Eek i Veidekke Entreprenør avdeling Buskerud.

Han kan fortelle om krevende grunnarbeider. – I likhet med mange andre byggeprosjekter i Drammen, hadde vi utfordrende byggegrunn. Det var ekstremt bløtt, noe vi måtte løse med kalkstabilisering. Men vi var klar over problemet i forkant, og det ble løst på en god måte med RIG fra Multiconsult.

Det ble satt opp en spuntvegg i tomtegrensen, og denne ble sikret med en blanding av innvendig avstivning og utvendig stag-forankring til fjell. Deretter har byggegrunnen blitt stabilisert med 70.000 meter kalksementpeler som ble vispet ned i kvikk-leiren. Når kalksementpelene ble herdet tilstrekkelig, ble tomta gravd ut seksjonsvis og bunnplaten fulgte fortløpende etter.

– Vi visste at det kom til å bli tidkrevende, og vi kom ikke i gang med gravingen før i august. Vi holdt på i syv måneder før vi kunne starte på betongen, sier Eek.


Konstruksjon og fasader

Bygningene er utført med bærekonstruksjoner i plasstøpt betong, plattendekker og plasstøpte vegger. Badene er plassbygget, og det er brukt elementer på balkonger og svalganger. I de inntrukne toppetasjene er det brukt noe ytterveggselementer.

Fasadene er varierte med blanding av glass, tegl- og pussfasader. På balkonger og svalganger er det brukt glass, stål, treverk og innslag av plater.

– Byggherre har valgt å legge inn en del ekstra kvaliteter i pro-sjektet, blant annet med oppgraderte kjøkken og bad. Kundene hadde derfor et bra utgangspunkt før de startet på tilvalg, sier Eek.

Han legger også til at det er brukt ekstra ressurser på det felles parkanlegget mellom blokkene, samt på takterrassen.

– I samarbeid med byggherre og prosjekterende har vi fått knadd frem en enda bedre totalløsning. Byggherre har gjort aktive valg som har hevet kvaliteten på prosjektet, blant annet på utomhus-arealene, noe vi tror beboerne vil sette pris på. Det har gjort det ekstra moro å bygge, sier prosjektlederen.

Energi, varme og ventilasjon

I Drammen sentrum er det tilknytningsplikt og boligene er levert med fjernvarme. Leilighetene i 6. og 7. etasje har gulvvarme, mens øvrige boliger har radiatorer. Hver bolig har eget ventila-sjonsaggregat plassert i bod.

Arkitektur

I nært samarbeid med Drammen kommune ble det utarbeidet en samlet reguleringsplan for Bragernes kvartal.

Kvartalets arkitektur har et moderne uttrykk med variasjon i materialbruk og uten bruk av tidstypiske elementer. Dette gjentas både i leilighetene og i arealet som knytter ute- og inne-funksjoner sammen, enten det er egne balkonger, terrasser eller private uteområder, heter i det blant annet i beskrivelsen fra Link Arkitektur.

– Å utvikle et så stort og sentrumsnært prosjekt har mange faset-ter både av samfunnsmessig og bomessig karakter som er vesentlig for at prosjektet samlet er vellykket. Her kan nevnes: Prosjektets forhold til omgivelsene, til rådhuset, målestokk, fasadeoppdeling, arkitektonisk uttrykk, farge og material-holdning, trafikkløsninger, handel, utearealer, takterrasser, leilighetsstørrelser, holdninger til bilbruk etc, uttaler sivilarkitekt Geir Odd Målsnes i Link i prosjektbeskrivelsen.

Trangt i sentrum

Veidekkes prosjektleder peker på at det å bygge midt i bysentrum er krevende på flere måter.

– Når man bygger midt i byen er det alltid utfordrende med plassen. Det har vært trangt og lite lagringsplass, samtidig med at trafikken i Engene og Rådhusgaten har gått sin gang. Vi måtte plaste inn stillasene for å lage en barriere mot Engene, men det har har gått bra, og vi har heldigvis ikke hatt noen alvorlige skader, sier Eek.

Han roser samarbeidet med Vestaksen Eiendom.

– Selv om dette er et ganske standard boligprosjekt, har det likevel vært komplisert og krevende. Byggherre har hatt veldig klare tanker på hvordan de har ønsket prosjektet, og som entreprenør har vi blitt utfordret på flere områder. Dette har bidratt til et bedre prosjekt, og vi synes sluttresultatet har blitt veldig bra, avslutter Eek.