Braathen lavest på gateterminal på Lillestrøm

Statens vegvesen har fått seks tilbud på ombygging av Jonas Lies gate på Lillestrøm på strekningen Adolph Tidemands gate-Brogata, og Braathen landskapsentreprenør ligger best an.

Ombyggingen er ventet å starte før jul.

Tidligere i år lyste Statens vegvesen ut en konkurranse på ombygging av fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate – Brogata.

Følgende seks entreprenører leverte innen fristen inn tilbud:

* Agro anleggsgartnerservice AS med en tilbudssum på 16.109.309,72 pluss moms

* Braathen landskapsentreprenør med en tilbudssum på 15.702.843,00 pluss moms

* Løvold AS med en tilbudssum på 20.833.261,00 pluss moms

* Mesta AS med en tilbudssum på 17.998.921,74 pluss moms

* Østlandske vei og betong SA med en tilbudssum på 17.228.872,00 pluss moms

* Peab anlegg AS med en tilbudssum på 19.793.152,10 pluss moms

Statens vegvesen skal i tiden som kommer kontrollregne prisene som er oppgitt og gjennomgå annen dokumentasjon i tilbudene fra entreprenørene. Det er ventet at kontrakt inngås i løpet av november slik at anleggsarbeidene kan starte før jul. Entreprenøren som tildeles oppdraget skal sluttføre byggearbeidet innen sommeren 2019.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal bygge om Jonas Lies gate på Lillestrøm på strekningen Adolph Tidemands gate – Brogata. Strekningen skal bygges om slik at det på hver side av Jonas Lies gate etableres en høystandard holdeplass med plass til tre leddbuss. I tillegg inngår arbeider knyttet til blant annet kantstein, gatevarme i fortau, vann- og avløp, belysning samt felling og planting av trær.

Statens vegvesen gjør arbeidene med å bygge om fv. 120 Jonas Lies gate på vegne av Akershus fylkeskommune.