Br. Reme overtar entreprenør

Br Reme har inngått avtale om å overta Helge Skaar Entreprenør AS i Mandal med virkning fra august 2008.

- Vi er svært glade for at Skaar og hans sønner og kolleger ønsker at deres selskap skal bli en del av oss. Vi får her ni erfarne og dyktige medarbeidere og et enda sterkere fotfeste i vår vestregion, sier administrerende direktør Dagfinn Røkenes i Br Reme.

Br Reme overtar de ni ansatte og alt produksjonsutstyr som finnes i selskapet. Selv om overtagelsen formelt finner sted i august, skal Helge Skaar Entreprenør videreføre og ferdigstille alle pågående prosjekter i egen regi.

- Vi ser fram til å komme inn i en stor og veldrevet entreprenør som Br Reme. Det skjer mye spennende både i Reme og i markedet nå, så vi synes tidspunktet var riktig siden Helge Skaar nå trekker seg tilbake. Jeg og min bror Petter gleder oss til å få nye utviklingsmuligheter sammen med våre nåværende og nye kollegaer, sier Gøran Skaar.

Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre noen sum for overtagelsen.