Bouygues kjøper teknologi utviklet av Olav Olsen

Bouygues Travaux Publics kjøper teknologi for flytende havvind utviklet av Dr.techn. Olav Olsen AS.

Bouygues Travaux Publics har overtatt eierskapet til OO-STAR, en fundamentløsning for flytende havvind opprinnelig utviklet av Dr.techn. Olav Olsen. I samarbeid skal de to selskapene posisjonere seg som leverandører inn mot et gryende megamarked for flytende havvind internasjonalt, skriver det norske selskapet i en pressemeldig.

OO-STAR er av sterke aktører ansett å være blant de mest lovende konseptene for fremtidens flytende havvindparker. Løsningen kan tilpasses alle aktuelle sjøtilstander, reduserer karbonavtrykket til større havvindparker, og har potensiale for store kostnadsreduksjoner for fornybar energiproduksjon gjennom skaleringseffekter og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, opplyser Olav Olsen.

 De halvt nedsenkbare betongfundamentene vil bli masseprodusert på kostnadseffektiv måte basert på Bouygues Travaux Publics’ kompetanse på industriell serieproduksjon av store betongkonstruksjoner for marint miljø.