Bort fra hjemmekontoret

For mange ble denne helgen de første dagene hvor man kunne oppleve noenlunde normale dager sammen med venner og familie. Forhåpentligvis vil lettelsene bli enda flere i ukene fremover, og at man snart også kan oppleve en normal hverdag innen de fleste ulike jobbsituasjoner.

For store deler av Sør-Norge ble den siste mai-helgen en første opplevelse av sommeren 2021, og det ble også noen dager for noe større samlinger, ikke minst i mange av byenes fellesområder. Mye folk stimlet til byene, og for Oslo fikk restaurantene et etterlengtet løft, noe de også trengte. Forhåpentligvis vil ikke dette gi en ny smitteboom som kan true den videre åpningen av samfunnet fremover. Det er definitivt ikke noe vi trenger på vei inn i sommerferien, og ikke minst oppimot den viktige høsten.

For høsten 2021 vil bli veldig viktig for hele landet, næringslivet og byggenæringen. Da skal de aller fleste være vaksinert og vi skal etter planen ta de siste stegene frem mot en tilnærmet normal hverdag. Vi vil måtte leve med koronasmitten i lang tid fremover, men da bør vi ha klart å temme den såpass at hverdagen kan tas tilbake. Faren er selvsagt at ulike mutanvarianter skal dempe effektiviteten til vaksinene, men det ser nå mer lovende ut enn på lenge, og med en stadig lettelse i smitteverntiltakene stiger optimismen tilsvarende.

Til høsten vil det åpnes opp for større samlinger en rekke steder i samfunnet og innen ulike sektorer. Et at de viktigste momentene for mange vil også bli gjenåringen av kontorene rundt om i hele landet. Spesielt på Østlandet og i Osloområdet har mange nå vært på hjemmekontor i godt over ett år. Flesteparten takler dette helt fint, men det er opplagt mange som nå også begynner å bli slitne av denne måten å jobbe på, og ser frem til å kunne treffe kollegene på kontoret igjen. Det er også mange som sterkt mistrives med denne måten å jobbe på, og har det ikke bra i hverdagen. Man skal ikke undervurdere ulempene mange kjenner på hver eneste dag rundt denne situasjonen vi nå befinner oss i.

Så spørs det da hva den normale arbeidshverdagen vil bestå av i årene fremover. Koronapandemien har endret noe på permanent basis også. Bruk av hjemmekontor vil i noen tilfelle bli en del av hverdagen. Dette er noe både de ansatte og arbeidsgiver vil legge opp til og forvente av hverandre. Andre igjen vil i størst mulig grad tilpasse seg en situasjon slik det var før koronaen kom, og at kontorhverdagen er det som gjelder. Dette vil gå seg til i tiden fremover, men det er også mange som har fått på plass en hverdag tilpasset koronapandemiens rammer, og vil ønske dette også i fortsettelsen. Enkelte arbeidsgivere vil se på dette som en stor utfordring, og her er det viktig å få på plass faste rammer og avtaler som vil gagne begge parter. I det fleste tilfeller vil nok dette gå seg til etter hvert, men det vil også i enkelte tilfeller kunne bli utfordrende. Noen rutiner vil gå seg til som de var for halvannet år siden, men noen nye rutiner er kommet for å bli, og vil bli en normal del av fremtidens arbeidshverdag. Så får vi se når de nye større lettelsene faktisk kommer. Mange håper nok de skal komme enda raskere enn det er grunn til å håpe på, men man vet aldri – kanskje går vi en høst i møte slik vi kjente den fra 2019?