Børsen går så det suser

Den høye aktiviteten på Oslo Børs fortsatte også i fjerde kvartal i fjor.

Oslo Børs Holding ASA oppnådde et resultat etter skatt i fjerde kvartal på 61,8 millioner kroner. Samlede driftsinntekter utgjorde 132,6 millioner kroner. Det ble i fjerde kvartal omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 684 milliarder kroner, en økning på 25 prosent sammenlignet med tredje kvartal. Antall transaksjoner i aksjemarkedet var 2.221.000, en økning på 13 prosent fra tredje kvartal. Det ble satt rekorder innen alle områder på Oslo Børs i fjor, og styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på 30 kroner per aksje for 2006.