Foto: Ådne Homleid

Bors: Aldri brukt så mye tid på en teknisk entreprenør

Jernbaneverket forteller at de aldri har lagt ned så mye ressurser på en teknisk entreprenør, som de har gjort på Eltel på Holm-Nykirke.

Tirsdag sendte Eltel ut børsmelding om at de måtte skrive ned jernbaneprosjektet på Vestfoldbanen med ti millioner euro på grunn av utilfredsstillende teknisk kvalitet på arbeidet.

– Vi er enig i en del av de vurderingene administrerende direktør i Eltel gir i meldingen, sier direktør leverandør og marked Michael Bors i Jernbaneverket til Byggeindustrien.

– Det har vært et prosjekt med mange utfordringer knyttet både til bemanning, kvalitet og generell prosjektgjennomføring. Vi har lagt mye ressurser i å følge opp Eltel, og har hentet inn tilleggsressurser for å sikre kvalitet og fremdrift, legger han til.

– Hvor vanlig er dette?

– Vi har aldri måtte legge så mye byggherreressurser i oppfølgingen av en teknisk entreprenør, svarer Bors.

I børsmeldingen fra Eltel viser administrerende direktør Axel Hjärne til to prosjekter som begge har gitt selskapet utfordringer. Bors forteller at den andre kontrakten som Eltel viser til i sin melding er på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen langs Mjøsa.

– Det har vært mye av de samme utfordringene der, men i mindre grad. For oss ser det ut som om de har fått en kapasitetsutfordring, mener han.

Han forteller derimot at Eltels ekstraarbeider på prosjektet ikke vil få noe å si for ferdigstillelsen av Holm-Nykirke-prosjektet, og at de holder fremdriftsplanen.

Byggeindustrien var i kontakt med Eltel for å få ytterligere kommentarer utover det som står i meldingen.

– Det er ikke så mye å tillegge ut over det som stod i meldingen. Det er en veldig trist situasjon, som vi ikke har opplevd før. Så fort vi fant ut hva som hadde skjedd gjorde vi nødvendige tiltak, sier group vice president for IR og kommunikasjon Ingela Ulfves i Eltel Networks til Byggeindustrien.

– Hvordan går det på det andre jernbaneprosjektet deres i Norge?

– Fellesprosjektet ble startet på omtrent samme tid, og vi jobber med dette også. Det er nesten ferdig. Det er disse to prosjektene vi har innen elektrifisering av jernbane i Norge, forteller hun.

– Blir det nødvendig med nedskrivninger der også?

– Vi har sagt at dette ikke er nødvendig nå, svarer hun.