Børge N. Johansen ny regiondirektør i Bravida

Børge N. Johansen kommer fra stillingen som sjef for Bravidas avdeling Oslo Elektro Serviceprosjekt, og tiltrer i stillingen som ny direktør for prosjektregionen i Oslo 1. februar 2019.

Tidligere Region Oslo i Bravida ble ved årsskiftet delt inn i to nye regioner - Region Oslo Prosjekt og Region Oslo Service. Prosessen med å tilsette nye regiondirektører i begge regionene startet umiddelbart, og resultatet er nå klar for prosjektregionen.

Børge N. Johansen har vært ansatt i Bravida siden 2014 og jobbet før det mange år i Caverion. Johansen har elleve års erfaring som prosjektleder og var prosjektsjef for Bravidas prosjekt på Pir Nord på Gardermoen. Han er 42 år gammel, opprinnelig fra Arendal, men bor nå i Oslo med samboer og to barn. Han tiltrer sin nye rolle senest 1. februar og vil i en overgangsperiode fortsatt ivareta sin avdelingssjefsrolle.

– Jeg har et brennende engasjement mot prosjektvirksomhet, og gleder meg til å være med på å forme en sterk prosjektkultur i Bravida ved å utarbeide og implementere klare overordnede mål og strategi. Jeg ser fram til å samarbeide med de andre regionene og avdelingene i Bravida, og jobbe opp mot store og komplekse prosjekter, byggherrer og kunder. Jeg vil også jobbe for å utvikle prosjektene sammen med våre kunder for å sikre omforente og gode løsninger. Slik tidlig involvering muliggjør digital samhandling og reduserer friksjon og risiko i utførelsesfasen, sier han.

Bravidas skriver i en pressemelding at organiseringen stammer fra et grunnprinsipp om geografiske regioner. 

- Oslomarkedet er stort og komplekst og over en liten geografisk utstrekning, og Bravida ønsket å ha en vesentlig større andel og høyere lønnsomhet i dette markedet. I den forbindelse besluttet Bravida Norge i november 2018 å gjøre en endring i operasjonell organisering for det geografiske området rundt Oslo, skriver selskapet.

– Vi tror en rendyrking og fokusering på henholdsvis prosjekt og service i to regioner i Oslo gir de beste forutsetningene for å øke veksten, forbedre lønnsomheten og sikre kvaliteten i alle ledd, sa administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, da nyheten ble gjort kjent i fjor.

Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro i 2016 fått stor aktivitet i Mjøsregionen, og i samme prosess som organisasjonsendringen for Oslo ble områdene rett syd, øst og nord for Oslo samlet i en nyopprettet region, Region Innlandet. Tore S. Hansen, tidligere regiondirektør for Region Oslo, leder den nye regionen.