Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Borettslagsprisene falt 4,9 prosent i fjorårets siste kvartal

Prisen på borettslagsboliger falt 4,9 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor.

Boligprisene var likevel 2 prosent høyere enn på samme tid året før på grunn av den sterke prisveksten første halvår 2022. Som årsgjennomsnitt var prisene på borettslagsboliger 6 prosent høyere i 2022 enn i 2021, skriver NBBL i en pressemelding.

– Høyere renter er en viktig forklaring på boligprisfallet i høst og vil trolig bidra til at prisene faller videre de neste månedene. Svak utvikling i husholdningenes disponible realinntekter bidrar også. Husholdningene er nå svært pessimistiske i sitt syn på egen økonomi, og en relativt høy andel forventer videre boligprisfall. Vi tror boligprisene vil falle 4 prosent i 2023 som årsgjennomsnitt, sier sjeføkonom i NBBL, Hilde Karoline Midsem i meldingen.

– Lavere boligbygging – Avtakende boligpriser, fortsatt høye materialkostnader og utsikter til lavere etterspørsel svekker lønnsomhetsutsiktene i byggenæringen og demper boligbyggingen. Husholdningenes boliginvesteringer ligger an til å falle i 2022 og vi venter at nedgangen fortsetter i år. Et lavt tilbud av nye boliger virker dempende på boligprisnedgangen, og vil på sikt kunne gi nytt prispress, legger hun til.