Bøndene krever bedre vern av matjord

Norges Bondelag overleverte krav om at politikerne strammer inn jordloven for å sikre bedre vern av matjorda under en demonstrasjon foran Stortinget onsdag.

Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Smårbukarlag og jordvernforeninger deltok under en markering for bedre vern av matjorda utenfor Stortinget onsdag. Organisasjonene har flere krav som de mener må innfris under Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi - blant annet et styrket vern gjennom endringer i jordloven.

Stortingsrepresentantene Steinar Reiten (KrF), Terje Aasland (Ap) og Geir Pollestad (Sp) deltok på markeringen.