Gystadporten. Ill. Dark Arkitekter
Gystadporten. Ill. Dark Arkitekter

Bonava med tomtekjøp på Jessheim

Bonava skal utvikle ca. 22.000 kvadratmeter bolig og næring på Jessheim.

– Organisasjonen er rigget for vekst, og vi trapper opp satsingen i Norge, sier regionsjef for Bonava Oslo, Matilda Vinje i en pressemelding.

– De siste to årene har vi gradvis bygget opp organisasjonen, og har nå kompetansen til å løse større byutviklingsprosjekt. På Jessheim ønsker vi å bidra til en god urban utvikling gjennom en kombinasjon av utadrettet virksomhet som skaper byliv og gode hjem med tilhørende felles møteplasser, legger Vinje til.

Utviklingssjef Christian Berg ser fram til å utvikle et nytt og stort nabolag.

– Jessheim er et fornuftig valg for boligkjøpere som ønsker å bo i pendleravstand til Oslo. Her er alt familier trenger i hverdagen, og vi vil tilby svanemerkede boliger i et nabolag med gode kvaliteter, sier Berg.

Prosjektet har fått navnet Gystadporten. Bonava har som mål å utvikle i overkant av 200 boliger og cirka 5.000 kvadratmeter næringsvirksomhet på tomten.

– De siste to årene har vi gradvis bygget opp organisasjonen, og har nå kompetansen til å løse større byutviklingsprosjekt. På Jessheim ønsker vi å bidra til en god urban utvikling gjennom en kombinasjon av utadrettet virksomhet som skaper byliv og gode hjem med tilhørende felles møteplasser, sier regionsjef for Bonava Oslo, Matilda Vinje. Foto: Bård Gundersen

– De siste to årene har vi gradvis bygget opp organisasjonen, og har nå kompetansen til å løse større byutviklingsprosjekt. På Jessheim ønsker vi å bidra til en god urban utvikling gjennom en kombinasjon av utadrettet virksomhet som skaper byliv og gode hjem med tilhørende felles møteplasser, sier regionsjef for Bonava Oslo, Matilda Vinje. Foto: Bård Gundersen

Området skal nå detaljreguleres, og Bonava har som målsetting at de første boligene legges ut for salg i slutten av 2025 med innflytting i løpet av 2027.

Bonava ser store muligheter for vekst i dagens marked.

– Jessheim-kjøpet er et viktig steg på veien mot å bli en større aktør på Østlandet. Målsettingen er å være blant de fem største utviklerne på Østlandet, skriver selskapet.

– Vi ser etter muligheter for å sikre tomter for fremtidig vekst og er åpne for både kjøp og samarbeid, sier Matilda Vinje.

Selger av tomten er Skarpsno AS. Ansvarlig megler var Akershus Eiendom. Juridisk rådgiver var CLP.