Bompengeopprør kan føre til konsekvenser for veibyggingen

Bompengemotstanden har til en viss grad vært til stede i befolkningen over lang tid - men har blitt godtatt når man har sett hvilke konkrete resultater dette har gitt for satsingen på utbyggingen av viktig infrastruktur. Men nå har en stadig voksende motstand i dvale virkelig våknet - og engasjementet som nå er i ferd med å bygge seg opp vil kunne gi konsekvenser for utbyggingen av våre veier og andre viktige infrastruktursatsinger.

De etablerte politiske partiene har grovt feilberegnet sprengstoffet som har ligget i bompengesaken. Dette er nå i ferd med å ramme dem hardt. Partier mot bompenger vinner stadig mer støtte rundt om i landet – og er enkelte steder er disse de største partiene på meningsmålingene. Dette var helt utenkelig for bare kort tid siden, og viser til fulle hvilket enormt engasjement som ligger i denne saken. Dette har nå også ført til mer eller mindre panikkartet stemning i enkelte andre politiske grupperinger. Hvordan skal man hindre masseflukt fra eget parti - og hvordan stoppe dette enorme engasjementet som nå er i ferd med å bygge seg opp innen flere lag av samfunnet - en motstand som går på tvers av flere politiske partilinjer.

Hvor sterkt denne motstanden i virkeligheten sitter gjenstår å se. En ting er å si fra i meningsmålinger, noe annet er hva som skjer på valgdagen. Likevel virker det nå som om denne motstanden, som da i hovedsak gjelder de nye og mer omfattende bompengeringene, sitter dypt. For mange vil dette gjøre relativt stort innhogg i lommeboken – og det er noe skaper engasjement.

Denne motstanden vil påvirke flere forhold. Uansett vil det føre til en valgkamp hvor bompengevedtakene vil bli sentrale punkter - og som vil kunne endre kursen til flere av de andre politiske partiene - det har vi allerede sett flere eksempler på. Det vil dermed også komme opp forslag til andre avgiftsmodeller for bruken av våre veier, som veiprising. Dette alternativet blir stadig oftere dratt frem – og vil bli utredet i større grad enn før som et reelt alternativ til dagens flate bompengeinnkreving.

Det vil definitivt også kunne påvirke planleggingen og gjennomføringen av flere veiutbygginger. Selv om mye at debatten frem til nå omhandler bompengeringene, er det selvsagt slik at mye av landets infrastruktur delvis eller helt finansieres ved hjelp av bompenger. Enkelte steder vil bompengemotstanden bygge seg såpass kraftig opp at det vil kunne påvirke gjennomføringen av nye veiutbygginger. Den lokale motstanden kan bli så stor at man faktisk velger å omprioritere disse prosjektene. Dermed kan det være at enkelte utbygginger som nå ligger i planene for å bli gjennomført vil kunne bli flyttet frem i tid, eller rett og slett lagt i den nederste skuffen. I hvor stor grad dette kommer til å skje, gjenstår å se - men det vil helt sikkert bli aktuelt ved flere prosjekter.

Vi skal huske på at bruken av bompenger ikke er et fenomen for Norge alene – dette finner vi igjen en rekke steder rundt om i Europa og verden for øvrig. Men antallet kroner som hentes inn via bompengeinnkrevingen her hjemme har økt – og vil øke mer for enkelte i tiden fremover i visse deler av landet. Dette har vært politisk styrt – men politikerne har nok ikke fullt ut sett rekkevidden av det som er vedtatt

Det er også viktig å merke seg at det heller ikke er mulig å bygge ut landets infrastruktur i det tempo vi har sett de siste årene uten bruk av bompenger – om ikke ville handlingsregelen blitt smadret fullstendig – og det kommer ikke til å skje. Men den senere tiden har bruken av bompenger nok økt mer enn hva folk har sett for seg – og nå har det kommet til en punkt hvor debatten raser - og når usaklige og uheldige høyder. Forhåpentligvis får man ordskiftet ned på et mer moderat og saklig nivå - slik at man får gode prosesser og gjennomtenkte løsninger for fremtiden - også med tanke på hvordan vi skal bygge landet videre.