Boligsalget stuper

Så kommer tallene som bekrefter det Byggeindustrien lenge har fastslått - boligbyggingen og salget av nye boliger stuper. Det har aldri vært registrert ett dårligere kvartal for boligprodusentene siden målingene startet i 1999. Det at Norges Bank satte opp renten i dag til 5,5 prosent, viser at banken er helt i uttakt med det som skjer både her i landet og i verden ellers.

En del økonomer mener åpenbart at det eneste saliggjørende på jord - i alle fall i Norge - er en fortsatt renteoppgang. Noen av oss har prøvd å advare mot rentespiralen, men vi blir da karakterisert som lite kunnskapsrike. Men alle opplysningene som er kommet de siste dagene - ikke minst fra byggenæringen - synes å ha veldig liten påvirkning på sentralbanksjefen. Men han skal passe seg slik at han ikke gjør samme tabben som sist da 60 000 - 70 000 arbeidsplasser gikk tapt i løpet av kort tid.

Man kan selvsagt spørre hvem som har skylden for den økonomiske krisen som nå rir verden. Vi har hele tiden hevdet at det i alle fall ikke er vanlige folk som har skylden. Det er nettopp grådige økonomer rundt om i banker og finansinsitusjoner som har brakt oss i denne situasjonen. Det skjedde i Norge i jappetiden på 1980-tallet hvor bankene kastet penger etter folk, og det har skjedd nå igjen i flere store vestlige land. Det startet i USA, men situasjonen kan være like ille i Storbritannia og andre land.

Det er nå viktig å følge situasjonen nøye. Det er også viktig å ha planer klare dersom byggingen av boliger stanser. Vi vet at det er arbeid på gang i denne sammenheng. Det er viktig at byggenæringen og statlige myndigheter nå setter seg sammen for å hindre at store grupper fagfolk blir kastet ut i arbeidsledighet.

Om dette blir den siste renteoppgangen står igjen å se. Vår tiltro til Gjedrem er tynnslitt. Det som først og fremst har skapt problemene er alle de små renteøkningene hans De har tatt knekken på manges fremtidstro. Det aller meste av de problemer vi ser i Norge er nemlig av psykologisk art.