Foto: Berit Roald / NTB

Boligprisene steg med 2 prosent i februar

Boligprisene steg med 2 prosent i februar. Med det har boligprisene steget med 9,7 prosent de siste tolv månedene.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent i januar, viser nye tall som Eiendom Norge la fram onsdag.

Oppgangen var sterkest i Oslo, Bodø med Fauske og Stavanger og omegn.

Etterlyser renteøkning

Oppgangen er blant de sterkeste februar-månedene noensinne for boligmarkedet. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene framover og mange omsetninger. Slik situasjonen er nå, er det bare høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen etterlyser en renteøkning allerede i juni ettersom en for sterk utvikling i boligprisene vil øke risikoen for finansielle ubalanser i Norge.

Også flere andre analytikere peker på at den sterke prisveksten kan føre til at Norges Bank oppjusterer renten i tiden framover.

Vil ha boligbygging i Oslo

Spesielt i Oslo er det hett i boligmarkedet for tiden.

Omsetningstiden for salg av bolig falt fra 60 dager i januar til 52 dager i februar. I Oslo tok det bare 18 dager i gjennomsnitt for å få solgt boligen.

Oslo hadde en sesongkorrigert oppgang på 2,4 prosent og hadde dermed sterkest prisutvikling i landet. De siste 12 månedene har det vært en oppgang på 15,2 prosent i hovedstaden. Det betyr at en gjennomsnittsbolig i Oslo har steget 900.000 kroner i verdi det siste året, eller 2.400 skattefrie kroner om dagen, ifølge Norske Boligbyggelag (NBBL).

Norges Eiendomsmeglerforbund sier boligpolitikken i Oslo må vies stor oppmerksomhet i tiden som kommer.

– Situasjonen i Oslo viser den nære sammenhengen mellom lave rentenivåer og lave tilbudsnivåer. For å unngå de store prissvingningene vi nå er vitne til, må det bygges mange flere boliger av en størrelse, kvalitet og pris flere har råd til, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Øvrige storbyer

I Trondheim steg boligprisene med 2,2 prosent, i Stavanger 2 prosent, og i Bergen 0,7 prosent.

Stavanger har den sterkeste sesongjusterte prisutviklingen blant de tre med 1,2 prosent. Deretter følger Trondheim med 0,9 prosent oppgang og Bergen med 0,8 prosent.

De siste 12 månedene har det vært 7,7 prosent oppgang i Bergen, 6,7 prosent i Stavanger og 6,2 prosent i Trondheim.

I Trondheim og Stavanger koster medianboligen nå 3,3 millioner kroner, noe som er litt høyere enn i Bergen der den koster i overkant av 3,2 millioner.