Eiendom Norge la torsdag fram boligprisstatistikken for mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Eiendom Norge la torsdag fram boligprisstatistikken for mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Boligprisene steg med 1 prosent i mai

Boligprisene steg med 1 prosent i mai, opplyser Eiendom Norge. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i mai steg mer enn normalt for måneden. Unntaket er Oslo, hvor prisene falt med 0,6 prosent, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da boligprisstatistikken ble lagt fram torsdag.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Gjennom mai har både salget av bruktboliger og antall nye boliger på markedet vokst kraftig, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge etter årets første fem måneder, ifølge Lauridsen.

Sterkere utvikling enn ventet

– Ved utgangen av mai ligger vi over 2019, som var det forrige rekordåret målt i omsetning. Slik det ser ut nå, vil 2021 bli et rekordår målt i antall solgte boliger. Vi tror den sterke etterspørselen etter bolig i Norge vil vedvare, sier Lauridsen.

Tolvmånedersveksten er imidlertid på vei ned, og prisutviklingen i mai er sterkere enn ventet.

Lauridsen viser til at det er mange boliger på markedet, samt at Norges Bank har varslet en renteøkning i høst.

Fra kjøper til selgers marked

Både meglere og økonomer spår en svakere utvikling framover.

– Vi forventer en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel med en dreining fra selgers til kjøpers marked. Dette vil gi et mer bærekraftig boligmarked i tiden som kommer, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Også Nordea tror boligprisene nærmer seg toppen.

– Effekten av rentekuttene er i stor grad tatt ut, samtidig som det er ventet at styringsrenten skal opp, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Opp i Tønsberg

I mai ble det solgt 10.340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Hittil i år er det solgt 43.895 boliger, 15,7 prosent flere enn i samme periode året før.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i måneden som gikk, ned fra 39 dager i april.

Tønsberg med Færder hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i mai med en oppgang på 2,1 prosent.

Svakest var utviklingen i Kristiansand, der prisene falt med 0,9 prosent.

Kraftig vekst i Trondheim og på Østlandet

Blant de større byene har særlig Trondheim hatt en sterk prisutvikling i måneden som gikk. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

I Bergen var oppgangen på 0,7 prosent, mens prisene falt med 0,4 prosent i Stavanger.

I de mindre byene på Østlandet steg prisene kraftig sist måned, blant annet i Drammen, Hamar, Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Porsgrunn og Skien.