Boligprisene steg med 1,9 prosent i august. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Boligprisene steg med 1,9 prosent i august. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Boligprisene steg med 1,9 prosent i august

Det ble en kraftig økning i boligprisene i august, viser tall fra Eiendom Norge. Økningen endte på 1,9 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 9,1 prosent. I utgangen av august var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge 4.601.168 kroner.

– Boligprisene steg kraftig i august. Det er vanlig at boligprisene stiger i august, men veksten i år er sterk for august å være, noe den sesongjusterte oppgangen på 0,6 prosent viser, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Tilbud og etterspørsel

I august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det solgt 63.291 boliger, noe som er en nedgang på 9,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig har det blitt lagt ut 69.968 boliger for salg.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har styrket seg i løpet av august, og det er lagt ut nesten like mange boliger for salg i august som i august i 2018 og 2019. Dette gir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn hva vi har sett tidligere i 2022, sier Lauridsen.

Renter og strøm

Han mener at styringsrenten, som i august ble satt opp nok en gang, på lengre sikt vil få effekt på boligmarkedet.

– Den er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien. Foreløpig har ikke de noe høyere rentene slått ut i boligmarkedet, og det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser.

Også strømprisene tror han vil få en innvirkning på markedet framover.

– Vi venter betydelig høyere rentekostnader gjennom 2023, men denne utviklingen er i det minste lett å forutsi. Det er ikke strømprisene som det siste året har vist seg både svært volatile og steget til rekordnivåer, sier Lauridsen.

– Sjokkterapi

Norges Eiendomsmeglerforbund deler synet på at rentehevingene vil ha en innvirkning.

– Når effekten av sentralbankens rentepolitikk får satt seg, venter vi en svakere utvikling utover høsten. Samtidig er vi bekymret for at sjokkterapi fra Norges Bank kan utløse reaksjoner i boligmarkedet som det ikke er lett å forutse i rasjonelle analysemodeller, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Nordea venter også at boligmarkedet vil bli avkjølt framover og sier de har merket at kundene deres må gjøre omprioriteringer i økonomien.

– Vi ser allerede at det er stor økning i antall boliglånskunder som søker om avdragsfrihet, eller som ønsker informasjon om fastrente. Flere tar kontakt for rådgiving om grep de kan ta i sin økonomi for å håndtere økte utgifter til strøm, mat og renteøkninger, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarked i Nordea.