Boligprisene steg 10,2 prosent i fjor

Boligprisene steg med 10,2 prosent fra 2003 til i fjor. Det er den høyeste årsveksten siden 2000. Prisene på selveierboliger og borettslagsboliger steg med henholdsvis 10 og 10,1 prosent fra 2003 til 2004. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra tredje til fjerde kvartal i fjor steg boligprisene i gjennomsnitt med 1 prosent. Prisstigningen utgjorde 2,2 prosent dersom vi ser bort fra de normale sesongsvingningene. Det betyr at boligprisene økte mer enn det de vanligvis gjør mot slutten av året. Blokkleiligheter økte mest i pris fra tredje til fjerde kvartal i fjor, med 2,2 prosent. For småhus og eneboliger var veksten på henholdsvis 1,3 og 0,6 prosent. Prisene steg mest i Stavanger, Bergen og Trondheim med 1,7 prosent, mens prisøkningen i Oslo, Bærum og Akershus var i overkant av 1 prosent. For resten av landet var prisveksten 0,8 prosent.