Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Boligprisene i Norge steg 1,5 prosent i februar

Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar. Det siste året har boligprisene steget med 6,3 prosent, opplyser Eiendom Norge torsdag.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent i februar.

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i februar. Mye av prisveksten kan forklares med den svake tilbudssiden, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han sier det er et markant lavere utvalg av bruktboliger til salgs så langt i år.

– I tillegg til at svært mange boliger ble solgt i november og desember i fjor, har den nye avhendingsloven fra nyttår skapt en flaskehals. Etter lovendringen tar det betydelig lengre tid å forberede et boligsalg, sier Lauridsen.

Snittpris på 4,2 millioner

I februar ble det solgt 6.284 boliger i Norge, noe som er 15 prosent færre enn i samme måned i fjor. Siden nyttår er det solgt 11.700 boliger, 18,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var ved utgangen av februar 4.244.759 kroner.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i februar, ned fra 41 dager i januar.

Bekymret for prisvekst

Norges Eiendomsmeglerforbund tror økte lånekostnader vil dempe kjøpekraften og moderere prisutviklingen i løpet av våren.

De er derimot bekymret dersom den sterke prisveksten skulle vedvare.

– Gjeldsbelastningen er kommet på et historisk høyt nivå drevet opp av lave renter og lett tilgjengelig kreditt under pandemien, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Dersom inflasjonen og rentene stiger raskere og mer enn forventet, kan økte bokostnader bli en utfordring for husholdninger med høy gjeldsgrad, sier Geving.

Drammen sterkest prisutvikling

Drammen hadde den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i februar, med en oppgang på 1,7 prosent. Follo hadde den svakeste prisutviklingen med på 0,8 prosent.

Den sterkeste tolvmånedersveksten hadde Bodø med Fauske med en oppgang på 12,8 prosent, etterfulgt av Tønsberg med Færder (+12,6 prosent) og Drammen (+11,3 prosent).

Oslo hadde den svakeste utviklingen i tolvmånedersveksten med en oppgang på 3,3 prosent.

– Når Norges Bank har varslet flere renteøkninger i 2022, er det sannsynlig at boligmarkedet vil få en mer moderat utvikling etter hvert, sier Lauridsen.