Boligprisene fortsetter å stige

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Prisene er nå drøyt 10 prosent høyere enn i 2. kvartal i fjor, melder SSB.

Hvis vi ser bort fra de normale sesongsvingningene, steg boligprisene med 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Dette betyr at prisene har økt mer fra 1. til 2. kvartal i år enn de vanligvis gjør i denne perioden. Småhus økte mest i pris siste kvartal Prisene på småhus økte med 3,0 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. For eneboliger og blokkleiligheter var den tilsvarende prisveksten på henholdsvis 1,2 og 0,8 prosent. De geografiske forskjellene i prisutviklingen siste kvartal er små når vi ser på alle boliger under ett. Prisene steg mest i Stavanger, Bergen og Trondheim, med 2,1 prosent. I Oslo og Bærum og Akershus utenom Bærum økte boligprisene med 1,9 prosent, mens prisveksten i landet for øvrig var på 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Sterkest prisvekst i Stavanger, Bergen og Trondheim Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år steg prisene i Stavanger, Bergen og Trondheim med 15,4 prosent i gjennomsnitt. Her økte prisene på blokkleiligheter mest, med 17,9 prosent, mens eneboliger ble 15,4 prosent dyrere. Prisene på småhus i Stavanger, Bergen og Trondheim økte med 14,1 prosent det siste året. Siden 1. kvartal 2000 har dermed boligprisene i disse byene steget med 45,4 prosent, mens gjennomsnittlig prisvekst for hele landet har vært på 30,1 prosent i samme periode. I Oslo og Bærum har boligprisene til sammenligning økt med 22,5 prosent siden 1. kvartal 2000. Oslo og Bærum hadde en gjennomsnittlig prisvekst på 10,9 prosent det siste året. I Akershus utenom Bærum og landet for øvrig, steg prisene med henholdsvis 9,5 og 8,7 prosent i samme periode. Til sammen er det benyttet 15 406 boligomsetninger i indeksberegningene for 2. kvartal 2004.