Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen la tirsdag fram boligprisstatistikken for juni. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen la tirsdag fram boligprisstatistikken for juni. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Boligprisene falt med 0,3 prosent i juni

Boligprisene her i landet falt med 0,3 prosent fra mai til juni, viser tall fra Eiendom Norge. De beskriver likevel juni som en sterk boligmåned.

Justert for sesongvariasjoner økte prisene nemlig med 0,3 prosent.

– Boligprisene i Norge sank i juni, men den underliggende prisutviklingen var positiv med en sesongkorrigert vekst på 0,3 prosent. Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I snitt var prisen for en bolig i Norge 4.568.840 kroner i juni. Den gjennomsnittlige omsetningstiden var 25 dager.

Tviler på demping

Norges Bank satt i forrige måned opp renta med 0,5 prosentpoeng, men Eiendom Norge-direktøren tror ikke dette vil gi utslag i boligmarkedet med det første.

– Erfaringen fra forrige periode med renteøkninger i 2018 og 2019 er at det tar tid før de økte lånekostnadene manifesterer seg i boligprisene. Dessuten går norsk økonomi på høygir og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror renteeffekten først vil merkes utpå høsten.

– Vi må forvente en svakere prisutvikling utover høsten når et høyere rentenivå får satt seg. Selv om arbeidsledigheten er lav, må vi ta høyde for at kjøpekraften svekkes til dels betydelig i husholdninger som har boliglån eller vurderer å ta opp boliglån. Det er ikke sannsynlig at en lavere tilbudsside trumfer renteeffekten, sier han i en kommentar.

Sterkt langs kysten

Det er særlig langs kysten i Sør-Norge utviklingen har vært sterk hittil i år, ifølge Eiendom Norge.

– Det har i 2022 vært sterk vekst i boligprisene langs kysten fra Drammen til Stavanger, og vi venter at særlig Sørlandet og Stavanger-regionen vil ha stor vekst i boligprisene på grunn av den høye aktiviteten i oljenæringen nå og fremover, sier han.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Kristiansand, med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest var utviklingen i Asker og Bærum, der det var sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Det er samme tendens som resten av året hittil. Kristiansand har hatt den sterkeste oppgangen på 12,6 prosent, mens prisen har falt 5,7 prosent i Asker og Bærum og på Romerike.