Boligprisene faller kraftig i Sverige

Boligprisene faller kraftig i Sverige, og aller mest har prisene falt i Stockholm og Midt-Sverige. Prisfallet har ikke vært større siden finanskrisen i 2008.

SBAB og Boolis prisindeks, som er basert på boliger som ble omsatt i juli, viser at prisene på leiligheter og eneboliger i Stockholm lå 12 prosent lavere enn på det høyeste i fjor.

Prisene på eneboliger falt i hele Sverige i juli, sammenlignet med måneden før. I Midt-Sverige var prisfallet på 6,6 prosent, mens det nord i Sverige var på over 5 prosent og i Malmö-regionen på drøyt 4 prosent.

Selv om prisene har falt kraftig de siste månedene, viser oversikten at prisen på leiligheter har steget med 1,4 prosent i Sør-Sverige de siste 12 månedene, mens de har steget med 1,3 prosent i Midt-Sverige og 1,2 prosent i Nord-Sverige.

Prisene på eneboliger har derimot falt i hele Sverige det siste året, bortsett fra i Nord-Sverige der det har vært en prisoppgang på 2 prosent.