Boligpolitikken tungt inn i valgkampen?

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og det gjør dermed også snart valgkampen inn mot stortingsvalget i høst. Vi står foran et spennende valg, og flere forhold peker på at boligpolitikken i år faktisk også kan bli et sentralt tema i valgkampen.

Det er foreløpig stille før stormen, men for hver dag som går, rykker vi stadig nærmere startskuddet til årets valgkamp. Det er flere utspill fra ulike politiske hold som nå er i fred med å etablere noen saker som vil bli viktige, men full fart i debatten får vi nok ikke før i forbindelse med Arendalsuka i midten av august.

Allerede ser vi konturene av hva som skal skje, og med et mulig regjeringsskifte i emning ligger det an til en hard kamp om posisjoner, og ikke minst vil vi fra flere hold merke sterke kampanjer for at visse saker skal være med å dominere mediebildet og mange vi forsøke å styre ulike sakskomplekser i deres retning.

Det er dessverre ikke veldig ofte saker tilknyttet byggenæringen blir de mest sentrale i valgkampinnspurten. De burde de opplagt i langt større grad bli. Det er få sektorer i Norge som har så direkte påvirkning på folks hverdag. Ikke minst gjelder dette hva som berører oss i dagliglivet, enten det er på jobb eller hjemme. Det byggenæringen skaper og ta vare på omgir oss på alle kanter hver eneste dag. Dessuten er den verdiskapningen byggenæringen alene står for så viktig at den opplagt burde bli mer eksponert. Den har en direkte påvirkning på mange hundre tusen arbeidere, og hvilke valg som fattes av våre folkevalgte har stor innvirkning på hvordan hele byggenæringen utvikler seg.

Ofte er vår infrastrukturpolitikk et tema i stortingsvalgene, og da kanskje spesielt i en tidlig fase av valgkampen. Det vil det helt sikkert bli i år også. Det er flere partier som har interesse av å få frem nettopp satsingen på utbyggingen av våre veier og jernbanestrekninger. Men det er ett tema som i år nok kanskje vil overgå interessen for utbygging av infrastrukturen, og det er vår boligpolitikk. Mange vil nok hevde at det gjennom de siste årene har vært en stor mangel på en reell boligpolitikk her i Norge, og at det nå er på høy tid at vi får med debatt rundt tematikken, også blant våre folkevalgte. Dette henger selvsagt sammen med et stadig høyre prisnivå, i hvert fall i pressområdene, og hvordan vi skal få på plass et velbalansert og sunt fungerende boligmarked. Det er selvsagt begrensninger på hva våre folkevalgte faktisk kan urette innen et så sterkt markedsstyrt område som landets boligmarked faktisk er, men det noen som nok også undervurderer at ulike politisk fattede vedtak kan spille inn på det totale boligmarkedet. Små endringer i regelverket kan få store konsekvenser. Dermed er det selvsagt meget viktig at de beslutningene som fattes og de veivalgene man ønsker å ta innen boligpolitikken er veloverveide og langsiktige, og dermed kan være med på å bidra til å bygge oppunder ønsket om at flest mulig skal eie sin egen bolig Norge – noe som det da også har vært en relativt stor tverrpolitisk enighet om gjennom mange år.

Sjelden tidligere har interessen rundt boligmarkedet vært så høy som vi ser nå, og det skrives jevnlig av både store og små aviser om selv de minste justeringene i priser og forventinger rundt dette markedet. Det er ikke spesielt overraskende at dette også fenger publikum. Dette representerer tross alt store verdier for folk flest, og er noe alle må ha et forhold til. At dette dermed også vil kunne bli en viktig del av valgkampen er mer enn sannsynlig. Så må vi selvsagt se på hvilke andre sakskomplekser som kan dukke opp underveis, og dermed potensielt kunne gjøre denne tematikken helt fraværende. Men at opinionens interesse for hvordan nettopp dette markedet utvikler vil holde seg høy også fremover, er det liten tvil om.