Boligbyggerne var advart

- Vi har i mange år advart boligbyggerne mot ensidig å satse på for mange kostbare boliger. Dessverre har noen ikke hørt på de gode råd, og nå sitter de med sjegget i postkassen. sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret til Byggeindustrien.

- Gjennom de 22 årene vi har fulgt etterspørselsstrukturen i boligmarkedet, har vi sett en meget stor grad av stabilitet med hensyn til antall potensielle kjøpere i det øvre prissjiktet. Den økte omsetningen av boliger har primært slått inn i de midlere prissjiktene. I 2002 ble det registrert ca. 60 000 omsetninger av boligeiendommer i GAB-systemet. Dette er er en tilnærmet tredobling siden disse registreringene startet i 1987. Ser vi bort fra årene 1997 - 2000 hvor en fikk en rekke nyrike i Norge, ble det solgt en god del dyrere boliger. Men dette har vist seg å være et blaff. Dessverre for mange utbyggere oppdaget man dette for sent. - Det er selvsagt fortsatt et marked for dyre boliger (over 4 millioner kroner), men disse kjøperne setter stadig sterkere krav til belligenhet, standard, funksjon mv, sier Øye. I Oslo er det selvsagt et større marked for dyre boliger i forhold til resten av landet, men likevel er det en begrensning på ca. 1 500 - 2 000 boliger over ca. 4 millioner kroner. I dette tallet ligger også bruktboligene. Dette betyr at det ikke er rom for alle de store prosjektene som nå er lansert i Oslo. sier han. Øye orienterte i dag deltakerne på Betongelementdagene om sine tall.