Boligbygg har over 11.000 boliger som huser mer enn 25.000 mennesker i Oslo. Foto fra Johan Scharffenbergs vei 105: Boligbygg

Boligbygg Oslo lyser ut rammeavtaler for kjøp og salg

Boligbygg Oslo KF søker rådgivere innen eiendomsmeglertjenester og juridisk eiendomsrådgivning, og har lyst ut to rammeavtaler.

Det skriver Boligbygg i en pressemelding tirsdag.

Den første avtalen dreier seg om eiendomsmeglertjenester.

Formålet med anskaffelsen er, ifølge pressemeldingen, å inngå en rammeavtale med en leverandør for bistand ved salg av kommunale boliger til leietakere med forkjøpsrett - eller på det åpne markedet. I tillegg vil det være behov for øvrige megleroppdrag av varierende omfang, skriver Boligbygg.

Kontrakten har en varighet på to år med mulighet for fornyelse, og en estimert verdi på omtrent 500.000 kroner per år. Tilbudsfristen her er 2. september 2020.

Den andre avtalen dreier seg om juridisk eiendomsrådgivning.

Oslo kommune v/Boligbygg Oslo KF og Eiendoms- og Byfornyelsesetaten har, ifølge meldingen, behov for å inngå en avtale med en leverandør for juridisk rådgivning på fagfeltene kjøp og salg av fast eiendom, inkludert eiendomsselskaper, samt skatt og merverdiavgift-kompensasjon i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Denne kontrakten har også en varighet på år år med mulighet for fornyelse, og en estimert totalverdi på 1,5 til to millioner kroner per år. Tilbudsfristen er 20. august 2020.