Prosjektleder Sillse Brattfjord ledet møtet i Vil Vite sine møtelokaler i Bergen.Ill. MAD ArkitekterProsjektleder Sillse Brattfjord ledet møtet i Vil Vite sine møtelokaler i Bergen.

BOB opplevde kjempeinteresse for nytt boligprosjekt

Tirsdag kveld var det informasjonsmøte rundt BOBs nye boligprosjekt i Åsane i Bergen. Det kom så mange at BOB umiddelbart måtte sette opp et ekstra møte.

- Brannvernreglene satte en stopper for alle som ville inn i møtelokalene, men rundt 250 personer fikk plass klokken 19 og 20 personer ble igjen og ventet på et ekstra informasjonsmøte klokken 20. På forhånd var rundt 15 personer fra nabo-borettslaget på et eget infomøte, fordi tomten er kjøpt av dem, sier prosjektleder Sissel Brattfjord i en melding til Byggeindustrien. Hun ledet de tre informasjonsmøtene og viste frem en ny informasjonsfilm og nye nettsider rundt satsingen.

- Det er fantastisk å se den store interessen for dette prosjektet, sier eiendomsdirektør i BOB Ole Herbrand Kleppe.

På forhånd hadde hele 1.000 personer meldt seg som interesserte i Liaparken, og 68 hadde meldt at de vurderer å bruke sin forkjøpsrett. Byggestart er så snart BOB har solgt 16 leiligheter. Ferdigstillelse er i slutten av 2022.