Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Foto: Moment Studio

BNL: - Positivt med 20 millioner til Bruprogrammet

Byggenæringens Landsforening (BNL) mener tilsagnfullmakt til Bruprogrammet bidrar til å sikre fremdriften i utbedringen av bruer i Norge.

– BNL mener det er svært positivt at regjeringen og Fremskrittspartiet er enige om en tilsagnsfullmakt på 20 millioner kroner til Bruprogrammet. Det vil sikre fremdrift for å utbedre flaskehalser for næringstransporten, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i en pressemelding fra foreningen.

Tilsagnsfullmakt gir adgang til å avtale at betaling skal skje i neste budsjettermin eller senere.

I forbindelse med Statsbudsjettfremleggelsen etterlyste BNL at Bruprogrammet ble gjennomført i tråd med Nasjonal Transportplan med en forutsatt ramme på 300 millioner i denne perioden.

BNL er, ifølge pressemeldingen, blitt kjent med at regjeringen og Fremskrittspartiet er enige om en tilsagnsfullmakt for dette programmet på 20 millioner.

– Forsterking av bruer og utbedringer er helt nødvendige for å sikre en effektiv transport i skog og treindustrien. BNL mener det vil få stor betydning for den trebaserte industrien i Norge, sier Sandnes videre.

De årlige bevilgningene har, ifølge pressemeldingen, vært lave, og det skal ha vært en utfordring å ta midlene i bruk.

– En tilsagnsfullmakt vil kunne bidra til å realisere prosjekter som går over flere år. BNL håper også at dette følges opp videre i tråd med rammen som er satt i Nasjonal Transportplan, avslutter Sandnes.