Jon Sandnes. Foto: BNL

BNL: Økte samferdselsinvesteringer må skape nye arbeidsplasser

- Det er positivt at regjeringen følger opp de høye ambisjonene i NTP. Regjeringen mangler derimot næringspolitiske ambisjoner for hvordan investeringene skal skape arbeidsplasser og utvikle næringslivet, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

BNL peker på at 27 milliarder til jernbane vil kunne skape 27 000 årsverk i Norge.

– Når så mye penger brukes er det viktig at regjeringen også har fokus på hvordan det bygges. BNL mener at Norge må bruke de store investeringene til å øke nasjonal konkurransekraft, sikre fremtidens arbeidsplasser og skape eksport. Krav til blant annet valg av digitale løsninger vil gi konkurransekraft. Det holder derfor ikke med 30 millioner til bransjeprogram fordelt på alle sektorene som er utsatt for digitalisering og omstilling, sier Sandnes.

I budsjettforslaget fra regjeringen foreslås det også å redusere toppsatsen på eiendomsskatten fra 7 til 5 promille, øke verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital fra 20 til 25 prosent og redusere bedriftskatten ytterligere fra 23 til 22 prosent. 

– Dette vil dempe skattetrykket for bedriftene. Forslagene vil gjøre det lettere å skape arbeidsplasser over hele landet, sier Sandnes.

BNL peker også på at arbeidet for et seriøst arbeidsliv må fortsette. 

– Oppslutningen om velferdsstaten og konkurransevilkårene for de seriøse bedriftene må sikres. Det er derfor bra at regjeringen øker bevilgningene med 20 millioner. De må brukes til å styrke sentrenes målrettede arbeid mot kriminelle i næringslivet og skape tettere koordinering, spesielt mellom politiet og de andre etatene, sier Sandnes. 

– I tillegg er vi selvsagt fornøyde med satsingen som er varslet innen yrkesfagløftet, sier han.