<p>Steinar Krogstad (nummer to fra venstre) og Dag Andresen (til høyre) deltok tirsdag sammen med Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og og Handel) (f.v.), Heidi Nordby Lunde (Høyre) og Arild Grande (Arbeiderpartiet) i en debatt om bruk av innleie og utviklingen innen arbeidsmarkedet i byggenæringen. Helt til høyre debattleder Helge Dieset.</p>Arne Giske, konsernsjef i VeidekkeKristoffer Eide Hoen, VeidekkeYngve HågensenJens P. Heyerdahl d.y.Veidekke hadde invitert de to nestorene i norsk fagforeningsliv og forretningsliv, tidligere LO-leder Yngve Hågensen og tidligere Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl d.y.

BNL og Fellesforbundet ser positive arbeidslivssignaler i byggenæringen

Styreleder Dag Andresen i BNL og nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, sier de ser flere positive aspekter ved utviklingen innen arbeidslivet i byggenæringen, og at pendelen er i ferd med å snu i riktig retning.

Andresen og Krogstad deltok tirsdag i en debatt i regi av Veidekke på Arendalsuka. Arrangementet tok utgangspunkt i innleiedebatten og de nye reglene for bruk av innleie i det norske arbeidslivet.

Positive til nye regler
Både BNL og Fellesforbundet er positive til de nye reglene – og at dette, sammen med andre momenter, kan være med på å gjøre det litt enklere for de seriøse å vinne frem.

- Utfordringen med innleie har vært omfanget - spesielt i visse deler av næringen, Vi har sett at flere og flere kun satser på innleie og ikke egne ansatte. Veidekke, som en seriøs virksomhet, forventer ikke at vi skal ha fordel ved å jobbe skikkelig, men det kan da heller ikke være en ulempe å satse på fast ansatte, sier Andresen, som i tillegg til styrelederrollen i BNL jobber i ledelsen i Veidekke.

Han mener det skal bli spennende å se effekten av innleie-vedtaket som ble gjort i Stortinget i juni.

- Dette vedtaket er viktig – og jeg tror det kan være en brikke som kan være med å vippe pendelen i riktig retning. Jeg er egentlig pessimist av natur, men jeg er begynt å bli mer optimistisk nå. Både med tanke på rekrutteringen, og ikke minst på grunn av offentlige byggherrer som stiller stadig strengere krav til entreprenørene. Dette er med på å gjøre det lettere for de seriøse, utdyper Andresen.

Han får støtte hos Fellesforbundets Steinar Krogstad.

- Vi var fornøyde med innleieforslaget som regjeringen la frem – men vi ble enda mer fornøyd med vedtaket Stortinget banket gjennom. Det har vært en lang vei å komme frem dit vi er nå, men vi opplever i dag at det er langt bredere forståelse for hvordan innleiebransjen har utviklet seg i denne delen av næringslivet, sier Krogstad med henvisning til innleievedtaket som ble fattet i Stortinget før sommeren.

Han understreker at man skal ha seriøse innleievirksomheter.

- Regelverket gir nå de seriøse bedre verktøy til virkelig å være seriøse. Innleie er en del av debatten rundt et seriøst arbeidsliv, men det er også flere andre viktige aspekter i dette bildet, som byggherrenes krav til fagarbeidere og krav til lærlinger. Nettopp dette er utrolig viktig. Det at det nå stilles strengere krav til entreprenører er med på å føre til at de unge ser ut til å være på vei tilbake til bygg og anlegg. Vi ser at søkertallene til bygg- og anleggsfagene øker – og vi ser nå faktisk også at medlemstallene våre er på vei opp igjen, noe som tyder på at flere fagarbeidere kommer inn som fast ansatte. Forhåpentligvis har vi nå sett bunnen innen rekrutteringen og organisasjonsgraden – og jeg har nå et inderlig håp om at pendelen er på vei til å snu. Jeg tror arbeidslivet i byggenæringen nå er i medvind, forteller Krogstad.

Ser en god utvikling
Andresen peker på at det fleste nå er rimelig enige innen bygg og anlegg om hvor vi skal gå videre.

- Det som nå skjer er en grunnleggende positiv utvikling – trepartmodellen må være sterk, og det må bli enda vanskeligere å være useriøs. Det har skjedd mye bra – men det må skje mye mer. Det må bli et mye sterkere kontrollregime enn det vi har sett frem til nå. Ikke minst må vi ta tak i ROT-markedet - som er på et helt annet nivå enn hva vi ser innen de store utbyggingskontraktene, sier Andresen.

Enige nestorer
Krogstad og Andresen deltok tirsdag sammen med Arild Grande (Arbeiderpartiet), Heidi Nordby Lunde (Høyre) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), i en debatt om bruk av innleie og utviklingen innen arbeidsmarkedet i byggenæringen.

Veidekke hadde også invitert de to nestorene i norsk fagforeningsliv og forretningsliv, tidligere LO-leder Yngve Hågensen og tidligere Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl d.y.

Begge understekt viktigheten av et organisert arbeidsliv – og ikke minst at man må verne om trepartssamarbeidet.

- Det som kjennetegner et seriøst arbeidsliv har utspring i det som skjedde i 1935, hvor man inngikk den første hovedavtalen – som er en avtale som definerer spillereglene i arbeidslivet, og som danner grunnlaget for trepartssamarbeidet. Det som gjør det mulig å få et stabilt og godt samfunn, er nettopp trepartssamarbeidets utvikling, uttalte Hågensen, og Heyerdahl var helt på Hågensens linje.

- Det er også ekstremt viktig å utarbeide et verdigrunnlag i bedriften slik at både ledelsen og de tillitsvalgte har et eierforhold til virksomheten og hvordan man skal jobbe. Det er deprimerende å se hvor lite det er av dette mange steder i dag, sier Heyerdahl.

Hågensen er meget kritisk til utbredelsen av sosial dumping man har sett mer av de senere årene.

- Sosial dumping kolliderer fullstendig med det vi har bygget opp i norsk arbeidsliv – ikke minst gjennom trepartssamarbeidet – der vi skal ta ansvar for hverandre. Det vi har sett er en griskhet på andre bekostning, tordnet Hågensen.

Han understreket også at bruken av midlertidig ansatte ikke kan fortsette slik vi har sett.

- Vi har bygd opp et av verdens aller beste samfunn på bo i – dette må vi bygge videre på. Det er meget viktig at vi ikke bygger oss bort fra dette, sier Hågensen.

Konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, var godt fornøyd med innlederne og debatten på Veidekkes første arrangement på Arendalsuka 2018.

- I Veidekke er vi veldig opptatt av egenproduksjon og egne ansatte – som er til det beste for våre kunder og samarbeidspartnere. Dette bygger opp under et seriøst arbeidsliv. Langsiktighet, rammevilkår og like konkurransevilkår skal prege dette i en stadig mer global verden, uttalte Giske. Han ser også flere positive trekk med utviklingen inne byggenæringen den siste tiden, men understreker også viktigheten av nå å fokusere på ROT-markedet.