BNL-sjef Jon Sandnes.

BNL og Fellesforbundet advarer mot seriøsitetsregister uten kvalifikasjoner

Regjeringen har varslet at de ønsker å innføre et seriøsitetsregister for byggenæringen. – Uten tilstrekkelig informasjon, vil dette registeret ikke tjene sin hensikt ei være navnet verdig, advarer Fellesforbundet og BNL.   

Fellesforbundets Jørn Eggum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fellesforbundet og BNL sendte tirsdag brev til kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner.

– Fellesforbundet og BNL er positiv til at regjeringen vil ha et seriøsitetsregister. Det er imidlertid en forutsetning at et slikt register inneholder informasjon om kvalifikasjoner og at minstekravet er fag- og svennebrev. Regjeringens forslag til seriøsitetsregister inneholder ingen forpliktelser nå, skriver Jon Sandnes, adm. dir i BNL og Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet i brevet.

De understreker at for å sikre seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen er det tvingende nødvendig at foretakene har nødvendige kvalifikasjoner, og at dette fremkommer i et slikt register.

– Dersom et register ikke har et slikt krav, vil det ikke kunne tilfredsstille nødvendige krav til seriøsitet, og begrepet "seriøsitetsregister" vil dermed være misvisende, fordi registeret vil kunne skape uriktige forestillinger om foretakenes seriøsitet, sier Sandnes.

BNL og Fellesforbundet advarer mot at registeret dermed vil kunne virke mot sin hensikt, som i tillegg til oversikt over seriøse foretak også er at det skal gi mulighet for å luke ut useriøse bedrifter, for å sikre at en frivillig ordning er attraktiv og har troverdighet.

BNL og Fellesforbundet viser videre til at det er helt nødvendig også for at den planlagte håndverkerportalen skal ha tilstrekkelig autoritet, at den er basert på et offentlig register som inneholder tilstrekkelige opplysninger om kvalifikasjoner.

- Dersom den ikke har det, vil den ikke ha større verdi enn de nettstedene som allerede finnes, der de enkelte foretak kan legge inn sine egne opplysninger, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Fellesforbundet og BNL ønsker at departementet foretar en ny vurdering av seriøsitetsregisteret snarlig, med sikte på at kvalifikasjoner må fremkomme.

– Dersom det kommer på plass, vil registeret kunne være et sterkt bidrag til å motarbeide kriminalitet og fremme seriøsitet, og bør derfor også kunne gi grunnlag for bred politisk enighet i dette arbeidet.

Les hele brevet her