Thorkil Aschehoug, advokat og fagansvarlig HMS i BNL. Foto: Moment Studio

BNL: Ny byggherreforskrift utsatt

Arbeids- og sosialdepartementet blir ikke ferdig med endelig versjon av ny byggherreforskrift før jul. Det betyr at vi likevel ikke får noen forskriftsendring fra 1. januar 2020.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har tidligere meldt at det var ventet at endelig forskrift skulle sluttgjøres i løpet av denne høsten og med ikrafttredelse (virkning) fra 1. januar 2020.

Etter at det første forslaget til ny forskrift ble sendt på høring høsten 2018, ble et ytterligere revidert forslag sendt på høring våren 2019. Etter planen var det nok meningen at ny forskrift skulle behandles av departementet i løpet av juni og deretter tre i kraft 1. juli 2019.

Så langt BNL erfarer medførte innspillene tilsynet mottok fra siste høringsrunde at det var behov for noe mer tid. Dette blir nå ytterligere skjøvet på.

– Ettersom nye forskriftsendringer normalt skjer enten 1. januar eller 1. juli, vil bransjen nå få tid på seg til å absorbere ny versjon av byggherreforskriften fra denne blir tilgjengelig en gang på nyåret. Slik sett er denne utsettelsen gunstig, sier Thorkil , advokat og fagsjef HMS i BNL.