Rannveig R. Lander, direktør i energi og miljø i BNL. Foto: BNL

BNL mener EUs reviderte bygningsdirektiv bør implementeres

BNL skriver i høring til Olje- og energidepartementet at Norge bør implementere siste revisjon av bygningsenergidirektivet vedtatt i EU 30. mai 2018.

– Vi har felles klimamål med EU og direktivet er ett av flere direktiver som har som formål å nå klimamålene. Mest ønskelig fra vår side er at denne revisjonen innføres i Norge samtidig med revisjonen fra 2010, som er i EØS-prosess, og ennå ikke er implementert i norsk regelverk, sier Rannveig R. Landet i BNL

Eksisterende bygningsmasse har hovedpotensialet for energieffektivisering og er høyt prioritert i revisjonen. Norge trenger en langsiktig strategi for rehabilitering av bygninger og virkemidler for å få utløst potensialet.

Som følge av direktivet er det nødvendig med en rekke nye og reviderte standarder. Standard Norge plikter å følge de nye CEN-standardene uavhengig av om Norge implementerer revisjonen av direktivet. 

- Dersom vi ønsker å vise til norske standarder må vi i Norge gjøre en jobb med å fastsette egnede norske verdier av en rekke faktorer. Hvis ikke må vi følge må vi følge EUs default-verdier som kanskje ikke er like egnet for norske forhold. Dette er et omfattende arbeid som må organiseres opp, finansieres og igangsettes snarest, sier Landet.

Les høringssvaret her