Jon Sandnes. Foto: BNL/Moment studio

BNL: - Kommunene bør følge FHIs råd

BNL peker på at FHI anbefaler ikke å iverksette tiltak som innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler. – Det viktigste vi gjør er å begrense smitten, men det er ingen grunn til å gå lenger enn de nasjonale smittevernsrådene, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Ulike kommuners praktisering av smittevern og karanteneregler, skaper store utfordringer for byggenæringen fordi arbeidspendlere får problemer med å krysse kommunegrenser.

- Det skaper også stor usikkerhet når kommunene håndterer reglene ulikt, og kan føre til at viktige store prosjekter stopper opp og ansatte blir permittert, sier Sandnes videre.

FHI kom med en presisering i går hvor de ikke anbefaler lokale karantenebestemmelser i Norge. De skriver blant annet:

"Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå. Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak".

BNL mener at det er uheldig at kommunene regulerer i strid med myndighetenes smittefaglige råd.

- Mange ansatte jobber i en annen kommune enn de bor i. Skal byggenæringen klare å holde hjulene i gang, så er det viktig at arbeidspendlerne får adgang til byggeplassene. Vi har forståelse at en del kommuner raskt så utfordringen med tilreisende hyttegjester som ville kunne bidra til belastning på de lokale helsetjenestene, men disse reglene skaper store utfordringer for næringslivet. Vi oppfordrer nå kommunene til at de følger myndighetenes smittefaglige råd, da reguleringene som har kommet mange steder, vil kunne gi store konsekvenser for mange næringer. Og det er vel ikke hensikten med disse reguleringene, avslutter Sandnes.