Arve Brekkhus

BNL inviterer inn til møte for å øke kvinneandelen i næringen

30. januar inviterer Byggenæringens Landsforening (BNL) inn til en møteplass som skal komme opp med konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsnæringen.

– Med bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden er det åpenbart at vår næring ikke oppfattes som et attraktivt arbeidssted for alle, noe jeg ønsker at den skal være. Det nytter ikke lenger med prat, nå må det handling til, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Hold av 30. januar
BNL går derfor i bresjen for å samle hele næringen - det være seg enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har konkrete ideer til tiltak som kan endre på disse tallene, til et felles forum. De har nå satt en dato 30. januar for den første samlingen.

– Vi skal sørge for å tilrettelegge den møteplassen. Om det kommer 20, 40 eller 100 stykker, så skal det bli plass til alle. Nå håper jeg folk vil hive seg rundt og melde sin interesse, sier han, og oppfordrer alle som vil være med om å ta direkte kontakt med ham personlig eller BNL ved kommunikasjonssjef Siri Stang.
Samlingen vil være på Næringslivets hus på Majorstuen.