Jon Sandnes. Foto: Moment Studio)

BNL: Endelig punktum for saken om reise, kost og losji

ESA har meddelt at de ikke vil forfølge saken knyttet til reise, kost og losji mot Norge videre. – Vi er glade for at vi nå kan legge en vanskelig sak bak oss, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Etter Tariffnemndas vedtak i oktober, mener ESA nå at Norge har ordnet opp slik at det ikke lenger er grunn til å forfølge saken videre på tross av at de tidligere mente at bestemmelser om reise kost og losji i allmenngjøringsforskriftene var EØS-stridige.

Sandnes er glad for at ESA med dette har avsluttet denne vanskelige saken.

– I realiteten betyr nemndas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes, sier han.

Han har forståelse for at saken har vært krevende for fagbevegelsen, men håper at partene nå sammen kan jobbe for å sikre et fortsatt trygt og seriøst arbeidsliv, til beste for så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.

– Jeg er sikker på at vi fortsatt kan bruke trepartssamarbeidet for å løse utfordringer innenfor arbeidslivsområdet, og sammen finne frem til gode balansepunkter mellom vern og fleksibilitet. Dette handler dypest sett om å finne løsninger som begge parter kan leve med over tid, sier han.

Tariffnemdas vedtak i denne saken bygger på en modell som tariffpartene har klart å bli enige om i fellesskap. Og løsningene utarbeidet gjennom denne modellen bekreftes nå å være i tråd med EØS-retten.