Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

BNL: En av fire bedrifter har opplevd avlysninger og utsatte prosjekter

– Det bekymrer at hver fjerde bedrift i NHOs koronaundersøkelse for mai har opplevd avlysninger og utsettelser med begrunnelse i korona, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

BNL skriver på sine nettsider at NHOs 19. koronaundersøkelse viser at byggenæringen klarer å holde hjulene i gang.

– 45 prosent av bedriftene svarer at markedsituasjonen er god. Det er imidlertid som alltid store variasjoner mellom de ulike bransjene og regionene. 25 prosent av bedriftene i EBA svarer det samme, mens både bedrifter tilknyttet Treindustrien og Norske Trevarer svarer over 70 prosent at markedssituasjonen er god. Bekymringen ligger for de fleste fremover i tid mot høsten og 2022. Koronakrisen er ikke over for den ordrebaserte byggenæringen på lang tid ennå, skriver BNL.

Tirsdag kom revidert nasjonalbudsjett hvor også kommuneøkonomien blir styrket.

– For mange bedrifter i næringen er det offentlige en svært viktig kunde. Gjennom pandemien har vi vært bekymret for at byggeprosjekter vil bli en salderingspost når budsjettene er presset, sier Sandnes.

I denne undersøkelsen svarer bedriftene at bare to prosent har opplevd kommuner/fylkeskommuner byggeprosjekter har økt. Hele 25 prosent (BNL) og 44 prosent av bedrifter tilknyttet  EBA har opplevd av kommunale og fylkeskommunale prosjekter er blitt avlyst/utsatt med begrunnelse i korona.

– For byggenæringen er det viktig at kommuner og fylkeskommunene får ordrene ut i markedet, sier Sandnes videre.

Fortsatt svarer 28 prosent at de opplever lavere etterspørsel/kansellering av ordre og hele 66 prosent av bedriftene forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona.

Videre så viser undersøkelsen at bedrifter som er avhengig av en langsiktig ordreserve opplever høsten og neste år som krevende.

– 28 prosent forventer noe svakere og svært mye svakere sammenlignet med slik den ville forventet å være i en normalsituasjon før pandemien, sier Sandnes.

– Denne undersøkelsen bekrefter utfordringen knyttet til tilgang og leveranser av råstoff og byggevarer, samt prisoppgang på det samme. 52 prosent av bedriftene svarer nå at det er utfordrende å få tilgang til byggevarer og råstoff og hele 83 prosent av bedriftene svarer også at de nå opplever en unormal prisoppgang på råstoff og byggevarer, skriver BNL.

Hovedfunn i NHOs medlemsundersøkelse nr 19 11. april 2021:

* 391 BNL-bedrifter har deltatt i undersøkelsen

* 28 prosent opplever lavere etterspørsel /kansellering av ordre. Litt færre enn forrige måned (33 prosent)

* Enda flere bedrifter som forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona (66 prosent)

* Ni prosent har sagt opp (stabilt tall de siste måneder)

* 45 prosent opplever markedssituasjonen som god – men igjen store bransjeforskjeller

* 52 prosent har problemer med tilgang og leveranser av råstoff / byggevarer – her er det også store bransjeforskjeller (økning)

* 83 prosent har opplevd en unormal prisoppgang på råstoff/byggevarer (økning)

* 44 prosent opplever ordrereserven som den samme som den var før pandemien

* 37 prosent svarer at de opplever at kommunale/fylkeskommunale byggeprosjekter går som normalt, men bare to prosent opplever økt aktivitet

* 61 prosent skal ta inn like mange eller flere lærlinger