Det vil få store konsekvenser dersom staten bremser i satsingen på vei, jernbane og andre store byggeprosjekter, advarer bygg- og anleggsnæringen. Her fra byggearbeid ved Bekkelaget i 2020. Foto: Annika Byrde / NTB

Det vil få store konsekvenser dersom staten bremser i satsingen på vei, jernbane og andre store byggeprosjekter, advarer bygg- og anleggsnæringen. Her fra byggearbeid ved Bekkelaget i 2020. Foto: Annika Byrde / NTB

BNL advarer mot brems i satsingen på byggeprosjekter

Det vil få store konsekvenser dersom staten bremser i satsingen på vei, jernbane og andre store byggeprosjekter, advarer bygg- og anleggsnæringen.

– Det er jo allerede lagt ned mye ressurser i planleggingen. Derfor er vi tydelige på at gryteklare og planlagte prosjekter gjennomføres, sier Nina Solli i Byggenæringens Landsforening til NRK Nyhetsmorgen.

Hun reagerer på signalene som har kommet fra samferdselsministeren, om ny gjennomgang av planlagte prosjekter, selv om hun forstår den økonomiske situasjonens innvirkning.

– De må ikke bremse både i offentlige kontrakter og i privatmarkedet. Full stopp begge steder, så blir det full stopp i byggenæringen. Det vil få alvorlige konsekvenser både for sysselsettingen i hele Norge og en stor næring.

Samtidig frykter Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening at flere ansatte i verste fall mister jobben.

– Enhver bransje har behov for forutsigbarhet. Ved bråstopp har man ikke god nok tid til å sette ressursene på andre områder.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) understreker at flere store prosjekter skal holde fram, men at det er nødvendig å holde igjen offentlig pengebruk for dempe prisveksten og renteøkningene.

– Vi er ikke tjent med en situasjon der dette løper løpsk, det vil gå utover privatøkonomien og arbeidsplassene våre. Men vi er også oppmerksom på at det er en bransje der en brems vil slå raskt ut som negativ utvikling i sysselsettingen, så det vil regjeringen selvfølgelig følge tett i tiden som kommer.