Fra venstre: Geir Kjørum, kjededirektør Blink Hus. Kristian Reistadbakken, direktør salg og kjededrift i Mestergruppen. Birger Aspaas, kjededirektør Nordbohus. Bjørn Martin Bakkebø, markedssjef Blink Hus. Foto: Nordbohus

Blink Hus og Nordbohus får felles kjedekontor

Boligkjedene Blink Hus og Nordbohus får nå felles kjedekontor i Trondheim.

I en felles pressemelding opplyser de at begge merkene gjennom denne samordningen vil oppnå gevinster. Det nye kjedekontoret blir lokalisert i Trondheim under ledelse av Birger Aspaas.

- Begge merkevarer skal bestå som før – og videreutvikles. Et større samlet kompetansemiljø vil gi bedre tjenester, og vi gleder oss til å utvikle Blink Hus videre sammen med gode kollegaer i Nordbohus. Begge kjeder får nå tilgang til et større fagmiljø med en bredere sammensatt kompetanse, og samtidig en forsterket kapasitet, begge deler til glede for samtlige medlemsbedrifter, sier Geir Kjørum som er kjededirektør i Blink Hus i meldingen.

Han får støtte av kollegaen i Nordbohus.

- Nordbohus og Blink Hus er to kjeder med mange likhetstrekk. Fokuset på høy kundetilfredshet har vi til felles gjennom mange år i bransjen. I tillegg består begge kjeder av medlemsbedrifter i tilsvarende størrelse og det er liten grad av overlappende geografiske lokasjoner. Sammenslåingen av kjedekontorer føles naturlig. Dette blir to A-lag i samme divisjon, med en felles og mer slagkraftig kjedeadministrasjon, sier administrerende direktør i Nordbohus, Birger Aspaas i pressemeldingen.